Kazım Dirik
asker, vali1880 yılında doğdu. 1899 yılında Harp Okulu'nu, 1912'de de Erkân-ı Harbiye'yi bitirerek kurmay yüzbaşı oldu.

Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Suriye cephelerinde savaştı.

Mustafa Kemal'in ordu müfettişi olarak Samsun'a gönderilmesini, o sırada kurmay başkanı olan Kazım Dirik sağladı. 1922'de generalliğe yükseldi.

Kurtuluş Savaşı'ndan sonra askerlikten ayrıldı. Bitlis ve İzmir'de valilik yaptı. İzmir'de valilik yaptığı dönem Mustafa Kemal'e İzmir suikastı teşebbüsünün düzenlendiği dönemdi.

1935 yılında atandığı Trakya Bölgesi Genel Müfettişliğini ömrünün sonuna kadar sürdürdü.

1941 yılında vefat etti.
HAKKINDA YAZILANLAR

Babam General Kazım Dirik ve Ben
Orhan Dirik
Yapı Kredi Yayınları

General Kazım Dirik: İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin ilk üyelerinden; Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919 günü "9. Ordu Kıtaatı Müfettişi" olarak Samsun'a çıktığı sırada onun "Erkan-ı Harbiye Reisi"; İzmir suikasti sırasında İzmir valisi. Ayrıca yıllar boyunca devlet katında pek çok üst düzey görevin ehil sahibi. Altmış yıllık bir ömre sığmış bu Cumhuriyet tarihinde bir küçük oğulun, 1913 doğumlu Orhan Dirik'in de yeri var. Şimdi bu oğul, babasıyla "ilk kez bilerek" tanıştığı 1916'dan onu kaybettiği 1941'e kadar, babasına ve kendisine dair hatırladıklarını yazıyor: Birinci Dünya Savaşı ve Mütareke yıllarında başlayan ve nerdeyse, 1920'de henüz yedi yaşındayken gittiği Almanya'da başlayıp yıllarca süren tedavi sürecinden ibaret bir çocukluk; 1930'lu yıllarda Münih ve Berlin'de mühendislik eğitimiyle geçen -ve yaşanan 85 yıla rağmen hala süren- bir gençlik... Ve karşılaşılan, tanışılan, birlikte eğitim görülen, akraba olunan nice insan: Atatürk, Hitler, Kazım Taşkent, Muammer Karaca, Nevhiz Işıl, Jale İnan... fotoğraflar ve belgelerle...www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)