Erdoğan Merçil ( 25.2.1938)
akademisyen, yazar25 Şubat 1938 tarihinde İstanbul'da doğdu. 1961 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nden mezun oldu. 1963 yılında aynı üniversitenin Ortaçağ Tarihi Kürsüsü'nde asistan oldu.

1969'da doktor, 1973'de doçent, 1980'de profesör oldu. Bu süreler içinde İran, İngiltere ve Almanya'da araştırmalar yaptı. İstanbul Üniversitesi Edbiyat Fakültesi yönetiminin çeşitli kademelerinde Anabilim Dalı ve Bölüm Başkanlığı ile Dekan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Türk Tarih Kurumu ve Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü üyesi. İngilizce ve Farsça biliyor.

ESERLERİ:

Fars Atabegleri Salgurlular. Ankara 1975. 2 baskı Ankara: TTK, 1991.
Ahmed b. Mahmud, Selçuk-Nâme,I-II. İstanbul 1977.
Kirman Selçukluları. İstanbul: Kültür Bakanlığı, 1980.
Kirman Selçukluları. Ankara: TTK, 1989.
C.Bosworth / İslâm Devletleri Tarihi ( çeviri: M. İpşirli ile beraber). İstanbul 1980.
Müslüman Türk Devletleri Tarihi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi,1985. 2. baskı Ankara: TTK, 1991.
Gazneli Mahmûd. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1987.
Gazneliler Devleti Tarihi. Ankara: TTK, 1989.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)