Kazım Yaşar Kopraman ( 15.3.1944)
tarihçi, akademisyen


Türk Tarih Kurumu Şeref Üyesi


Prof. Dr. Kâzım Yaşar Kopraman15 Mart 1944 tarihinde Antalya'nın Akseki ilçesinde doğdu. 1965 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü'nden mezun oldu.

1972 yılında doktorasını "el-Aynî'nin Ikdu'l-Cumân'ında XV. Yüzyıla Ait Anadolu Tarihi İle İlgili Kayıtlar" adlı tezi ile yaptı.

1980 yılında "Mısır Memlükleri Tarihi: Sultan el-Melik el-Müeyyed Şeyh el-Mahmûdî Devri (1412-1421)" adlı tezi ile doçent, 1988 yılında profesör oldu.

1969-1970 yılları arasında burslu olarak gittiği Kahire Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ve 1977-1978 yılları arasında burslu olarak Londra'da SOAS ve BM'de çalışmalarda bulundu. Muhtelif tarih ve yerlerde pek çok ilmî toplantı ve konferanslara katıldı.

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi iken yaş haddinden emekli oldu.

Türk Tarih Kurumu, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü ve Selçuklu Tarih ve Medeniyetini Araştırma Enstitüsü üyesi.

Arapça, İngilizce ve Farsça biliyor.

ESERLERİ:

1.Orta-Asya Türk Tarihi Hakkında Dersler, Yayına haz: K.Y.Kopraman, A.İ. Aka. Ankara 1975

2.Türk Medeniyeti Tarihi, Ziya Gökalp / Yayına hazırlayan K.Y.Kopraman, İ. Aka. Ankara 1976

3.Türk Devletinin Tekâmülü, Ankara 1981www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)