Necati Akder ( 1901)
akademisyen


Türk Ocakları Eski Genel Başkanı1901 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Mustafa Lütfü Bey, annesi Şazimet Hanım'dır. 1920 yılında, İstanbul Öğretmen okulu'ndan mezun oldu. Bir süre özel okullarda öğretmenlik yaptı. Bebek Darüleytemındaki Yetimler Mektebi'nde öğretmenlik yaptı. 1923 yılına, İstanbul'da açılan Orta Öğretmen Okulu'na girerek, pedagoji ve felsefe öğrenimi gördü. Daha sonra İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. Trabzon, Afyonkarahisar ve Erzurum liselerinde felsefe öğretmenliği yaptı. 1939 yılında Milli Eğitim Bakanlığınca Fransa'ya gönderildi. Sorbon Üniversitesi'nde felsefe eğitimi aldı. Fransa'dan döndükten sonra Ankara Üniversitesi'ne girdi. 1942 yılında doçent, 1948 yılında profesör oldu. 1971 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Ana Bilim Dalı Başkanı iken emekli oldu. Bir süre Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde ahlak felsefesi dersleri verdi. 1960-1961 yılları arasında, Türk Ocakları Genel Başkanlığına getirildi. Türk Yurdu ve Türk Kültürü dergilerinde, makaleleri yayınlandı. 20 Mart 1986 tarihinde vefat etti.

ESERLERİ:
Felsefeye Giriş
Milli Hayat Ve Milli Felsefe
Ordu ve İdeoloji
Hürriyet ve Formalizm
İdeal Buhranı ve Üniversite Anarşisi
Üniversite Dramı Ve Kültür Problemi
Dil ve Kültür Şuuru
Bir Neslin Dramı Üzerine Düşüncelerwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)