Köprülü Fazıl Ahmet Paşa ( 4.11.1634)- (24.11.1675)
sadrazam1635 yılında İstanbul'da doğdu. Çok iyi bir öğrenim gördü. Erzurum ve Şam valiliklerinde bulundu.

Sultan Dördüncü Mehmet tarafından sadrazamlığa getirildi.

Sadrazam olduktan sonra ilk iş olarak Avusturya üzerine sefere çıktı. Avusturya'yı barış yapmaya zorladı.

21 yıldır alınamayan Girit'in fethine yöneldi. Kandiye kalesini alarak, Girit'i Osmanlı topraklarına kattı.

Daha sonra padişahla birlikte Lehistan seferine çıktı. Bucaş Antlaşmasıyla Podolya'yı Osmanlı ülkesine katarak yurda döndü.

15 yıllık sadrazamlığı sırasında ülkesini eskisinden daha güçlü bir hale getirdi.

Sefer hazırlığı yaptığı sırada 1676 yılında Edirne'de vefat etti.

İstanbul'da Çemberlitaş karşısında, babası Köprülü Mehmet Paşanın yanına gömüldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)