Çule  İbrahim Hakkı - (1932)
Milli Mücadele Karşıtı İsyancıAdapazarı'nda doğdu. Mısır'da tarım eğitimi gördü. İttihat ve Terakki iktidarına karşıydı. Sadrazam Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi nedeniyle takibata uğradı. Ülkeyi terk ederek savaş yılları boyunca Mısır'da yaşadı. Mondros Mütarekesi'nden sonra çıkarılan afla geri döndü.

İzmit ve Adapazarı yöresindeki Kafkas göçmenleri arasından topladığı atlı gönüllülerle, bölgeye hakim oldu. İstanbul hükümetinin İzmit'e gönderdiği Kuvayı İnzibatiye birliklerine el attı. Damat Ferit Paşa Hükümeti tarafından İzmit'e gönderilen Ahmet Anzavur Paşa ile işbirliği yaptı. Yörede adeta bağımsız bir yönetim kurdu. Kuvayı Milliye'ye karşı cephe aldı. İstanbul hükümeti, 7 Temmuz 1920 tarihinde kendisini görevden aldı.

Kuvayı Milliye güçlerinin boşaltmak zorunda kaldığı Adapazarı'nı işgal etti. Maan Mustafa Namık Bey'i buraya kaymakam vekili olarak atadı. Adeta bağımsız bir yönetim kurdu. Yunan işgali sırasında işgal güçleriyle işbirliği yaptı. 1921 yılı haziran ayı sonlarında onlarla birlikte İzmit'i terketti.

Adigece, Abhazca, Türkçe, İngilizce ve Arapça biliyordu. Midilli adasına, daha sonra da Mısır'a gitti. 1932 yılında Mısır'da öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)