Bahriye Üçok - (6.10.1990)
akademisyen1919 yılında Trabzon'da doğdu. Yüksek öğrenimini Ankara Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi Ortaçağ Türk-İslam Tarihi Bölümü'nde tamamladı. Aynı zamanda Devlet Konservatuarı Opera Bölümü'nü bitirdi. Samsun ve Ankara'da onbir yıl lise öğretmenliği yaptı. 1953 yılında, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne, ilk bayan öğretim üyesi olarak girdi. 1964 yılında, "İslam Devletlerinde Kadın Hükümdarlar" adlı teziyle doçentliğe yükseldi.

1971'de Cumhuriyet Senatosu'na kontenjan senatörü olarak atandı. Altı yıl süre ile bu görevde çalıştı. 1977’de CHP'ye katıldı. 1983 yılında Halkçı Parti'nin kurucu üyesi oldu. 1983 seçimlerinde bu partiden Ordu milletvekili seçildi. 1986'dan itibaren SHP üyesi oldu. 1990 Eylül’ünde bu partinin parti meclisi üyesi seçildi.

6 Ekim 1990 tarihinde, evine gönderilen bir kitap paketini açmaya çalışırken, içine yerleştirilen bombanın patlamasıyla öldü.

ESERLERİ:

İslamdan Dönenler ve Yalancı Peygamberler, İslam Devletinde Kadın Hükümdarlar, İslam Tarihi, Emeviler-Abbasiler ve Atatürk'ün İzinde Bir Arpa Boyu.

"Ortaçağ'da Müslümanların Günlük Yaşayışları" adlı eseri Türkçe’ye çevirdi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)