Bekir Berk ( 1926)
hukukçu, yazar, kanaat önderi1926 yılında Ordu'da doğdu. İlkokulu Beşiktaş 20.İlkokulu'nda, ortaokulu Gaziosman Paşa Ortaokulu'nda, liseyi Balıkesir Lisesi'nde okudu. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde lise bitirme ve Devlet Olgunluk İmtihanlarına girip, diplomasını aldı. İstanbul Hukuk Fakültesi'nden 1951 yılında mezun oldu. Hukuk Fakültesin'i bitirdikten sonra İstanbul Adliyesinde bir yıl staj-ihtisas yaptıktan sonra avukatlık ruhsatnamesi aldı. Avukatlık hakkını elde ettikten sonra İstanbul Barosuna kaydolarak avukatlığa başladı. Avukatlığa 20 yıl (1953-1973) devam etti. 1973'de bağlı olduğu İstanbul Barosundan istifa etti.

Faaliyetleri: Milli Türk Talebe Birliğine İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti İdare Heyeti azalığı yaptı ve M.T.T.Birliğine bağlı dernek toplantısında Komünizmle Mücadele Komisyonu azalığına seçildi. Türk Kültür Ocağı adlı cemiyetin iki devre başkanlığını yaptı. Ayrıca Milliyetçiler Federasyonu Başkanlığında bulundu. Bir yıl da Milliyetçiler Derneği İstanbul Şubesi Başkanlığı yaptı. 1973 yılında hac vazifesini ifa ettikten sonra Suudi Arabistana yerleşti. Cidde Radyosu Türkçe yayın bölümünde 1974 yılı Eylül ayında çalışmaya başladı. 1989 yılının Martında yaş haddi sebebiyle akdi sona erdi. 15 yıl programcı ve spiker olarak görev yaptı.

Yaptığı programlar: Edebiyat Dünyası, İlim ve İman, Tarihten Sayfalar, Konu ve Çözüm, Yeni Buluşlar.

ESERLERİ:
Komünizme Karşı Mücadele(1950-1952) adlı dergi, Dünya Anayasalarında Din (1960), Patrikhane ve Kıbrıs (1962), Mülakat, Ankara Davası (2 defa 1900 nüsha), İslami Hareket, Müslümanlar Kızıllarla Bir Tutulamaz (1969), Kanunsuz Suç Olmaz, İlmi ve Hukuki Açıdan Nurculuk Davası (1971), Kararlar (I-II), İthamları Reddediyorum (1972), Hakkın Zaferi İçin (1972), Zafer Bizimdir(1972), Türkiye'de Nurculuk Davası, Körfez Fitnesi (1991). Ayrıca Sabahattin Aksakal tarafından yayınlanan Hakkın Müdafaası adlı eserde bazı müdafaaları yayınlanmıştır.

Kaynak:Bekir Berk Yeni Nesil b.tarih
KENDİ DİLİNDEN HAYATI

Kendi dilinden Bekir Berk

1926 yılında Ordu'da doğdum. İlk okulu Beşiktaş 20. İlkokulu'nda, Orta Okulu Gaziosman Paşa Orta Okulu'nda, Liseyi Balıkesir lisesinde okudum. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde lise bitirme ve Devlet Olgunluk İmtihanlarına girip, diplomamı aldım. İstanbul Hukuk Fakültesinden 1951 yılında iyi derece ile mezun oldum. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra T.C.Adalet Bakanlığı nezaretindeki İstanbul Adliyesinde bir yıl staj-ihtisas yaptıktan sonra avukatlık ruhsatnamesi aldım.

Avukatlık hakkını elde ettikten sonra İstanbul Barosuna kaydolarak avukatlığa başladım. Avukatlığıma 20 yıl (1953-1973) süreyle devam ettim. 1973'de kendi isteğimle bağlı olduğum İstanbul Barosundan istifa ettim. 1973 yılında hac vazifesini ifa ettikten sonra Suudi Arabistan'ın Cidde Radyosu Türkçe yayın bölümünde 1974 yılı Eylül ayında çalışmaya başladım. 1989 yılının Martında yaş haddi sebebiyle akdim sona erdi. 15 yıl programcı ve spiker olarak görev yaptım. Bununla beraber şu anda müteavin olarak (yardımcı olarak) Cidde radyosunda programlarımın yayınlanması devam etmektedir. Devam eden programlarım: 1- Haftada bir gün Edebiyat Dünyası, 2- Haftada bir gün İlim ve İman, 3-Haftada bir gün Tarihten Sayfalar, 4- Haftada bir gün Konu ve Çözüm, 5- Haftada bir gün Yeni Buluşlar.

Eserlerim: Komünizme Karşı Mücadele (1950-1952) adlı dergi, Dünya Anayasalarında Din (1960), Patrikhane ve Kıbrıs (1962), Mülakat, Ankara Davası (2 defa 1900 nüsha), İslami Hareket, Müslümanlar Kızıllarla Bir Tutulamaz.(1969), Kanunsuz Suç Olmaz, İlmi ve Hukuki Acıdan Nurculuk Davası (1971), Kararlar (I-II), İthamları Reddediyorum (1972), Hakkın Zaferi İçin (1972), Zafer Bizimdir (1972), Türkiye'de Nurculuk Davas.

Bu kitapların dışında birçok mecmua, gazete, makale ve beyanatlarım yayınlanmıştır. Hususan Sabahattin Aksakal tarafından yayınlanan Hakkın Müdafaası adlı eserde de bazı müdafaalarım yayınlanmıştır. Son eserim ise Körfez Fitnesi adıyla 1991 sabahında yayınlanmıştır. İlk yazım Haddini bil kemalist adıyla Altın Işık dergisinde yayınlanmıştı.

Faaliyetlerim: Milli Türk Talebe Birliğine İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti İdare Heyeti azalığı yaptım ve M.T.T. Birliğine bağlı dernek toplantısında komünizmle mücadele komisyonu azalığına seçildim. Türk Kültür Ocağı adlı cemiyetin iki devre başkanlığını yaptım. Ayrıca Milliyetçiler Federasyonu başkanlığında bulundum. Bir yıl da Milliyetçiler Derneği İstanbul şubesi başkanlığı yaptım. Bediüzzaman Said Nursî hazretlerinin ve Risale-i Nur talebelerinin müdafaalarını kabul ettiğim için bazı dernek mensuplarının itiraz ve rahatsızlığı üzerine Milliyetçiler Derneğinden istifa ederek bütün nefsimi dinî faaliyetlerinden dolayı tevkif edilen Müslümanların müdafaasına haşrettim. Halen Yeni Nesil gazetesi imtiyaz sahipliğini yürütmekteyim. Ve Yeni Nesil'de makaleler yazmaktayım.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)