Ayvansarayi . - (1787)
yazarHafız Hüseyin Ayvansarayi İstanbul'da Ayvansaray'da doğduğu için bu ad ile anılır. Damat Hasan Paşa'nın odacısı Hacı İsmail Ağa'nın oğludur. Yeniçeri Ocağında yetişti. Baltacılar Kethüdalığı yaptı. 1787 yılında İstanbul'da vefat etti. Mezarı Eyüp'te Zal Mahmud Paşa Camisi bahçesindedir.

ESERLERİ:
Hadikatü’c Cevami (Camiler Ansiklopedisi adıyla Tercüman Gazetesi tarafından yayınlandı), Mecmua’ı Tevarih (Tarih Dergisi), Vefayat’ı Selatin ve Meşahir’ı Rical (Sultanların ve meşhur kişilerin ölümleri-Vefayat adıyla Fahri Derin tarafından neşredildi.), Eşarname’i Müstezadi.

Kaynak:
Osmanlı Tarih Yazarları M.Orhan Bayrak sf.56-57
HABER

Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî'nin önemli eseri VEFEYÂT-I AYVANSARÂYÎ yayınlandı

Ardında İstanbul’daki camilerin hazîrelerinde medfûn âlim, şeyh ve önemli kişiler hakkında değerli bir kaynak; Osmanlı devlet adamları, şâirler ve mutasavvıf-ların hayat hikâyelerinden kısa bilgiler ihtiva eden iki vefeyât; ebcedle düşürülmüş tarih örneklerini toplayan bir mecmûa; muhtelif divanlardaki müstezâd nazım şekliyle yazılmış şiirlerin bulunduğu bir antoloji ve Âşık Ömer’in şiirlerini tertip ettiği bir divan bırakan kültür tarihimizin mühim şahsiyetlerinden Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî, kaleme aldığı eserlerle yaşadığı asırdan günümüze kadar adından sıkça söz ettirmiştir.

Vefeyât-ı Ayvansarâyi’yi, yazarın biyografi alanındaki diğer eserlerinden ayıran özelliği, metnin şiirle iştigal etmiş kişilerin hayat hikâyelerini ihtiva etmesidir. Bahis konusu şahsiyetlerin büyük bir kısmının şeyh ve mutasavvıf olması, esere “Tercüme-i Meşâyihîn” adının yakıştırılmasına vesile olmuştur. Ayrıca Ayvasarâyî’nin şiir seçimindeki tercihleri, elinizdeki kitaba bir na’t antolojisi hüviyeti kazandırmıştır.

Hazırladığımız bu kitapla yazarın bilinen fakat şimdiye kadar üzerinde çalışma yapılmamış eseri Vefeyât-ı Ayvansarâyi, başta klâsik Türk şiiri meraklıları, edebiyat, kültür ve tasavvuf tarihi araştırmacıları olmak üzere, bütün ilim âleminin istifâdesine sunulmuştur.

BUHARA YAYINLARI
BASIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
NURUOSMANİYE CADDESİ
YAVUZ APARTMANI NO.9/1
CAGALOĞLU-FATİH-İSTANBUL
TEL: 0212.520 76 70-0212. 512 33 90
[email protected]
[email protected]
www.Buhara kitap
Hâfız Hüseyin Ayvansarâyî
VEFEYÂT-I AYVANSARÂYÎ
(İnceleme-Tenkitli Metin)
Hazırlayan: Ramazan EKİNCİ
Editör: Prof. Dr. Âdem CEYHANwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)