Çağatay Özdemir ( 1953)
akademisyen1953 yılında Denizli'de doğdu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nden 1977 yılında mezun oldu. 1978-1979 Ludwig - Maximillian Üniversitesi'nde Almanca dil öğrenimi gördü. 1987-1988 yıllarında G.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde sürdürdüğü yüksek lisansını "Federal Almanya'da Türk İşçi Çocuklarının Eğitim Sorunları Açısından İkidilli-İkikültürlü Eğitim Modelleri" adlı teziyle tamamladı. 1988-1992 yılları arasında H.Ü. Sosyoloji Bilimler Enstitüsü'nde doktora programına devam etti. "Almanya'dan Geri Dönen ve Üniversitelerde Öğrenim Gören Gençlerin Aileye İlişkin Tutumları" adlı tez ile doktor ünvanını aldı.

1980-1985 yılları arasında F.Almanya'nın Münih şehrinde iki dil - iki kültürlü eğitim veren kurumlarda eğiticilik ve danışmanlık yaptı. 1986-1992 yılları arasında Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimler Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1992'den beri Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü'nde öğretim üyesi.

MEB Hizmet İçi Eğitim Kurslarında öğreticilik yaptı. 1993 yılında yine aynı bakanlığın Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitapları Yazım Komisyonu'nda uzman olarak görev aldı. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında komisyon üyeliğinde bulundu. Atatürk Kültür Merkezi Türk Kültürünün Çevre Kültürlerle Etkileşimi Komisyonu (1995) üyesi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)