İsa Kocakaplan ( 1956)
akademisyen, yazar1956 yılında Karabük’ün Eskipazar ilçesinde doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul'da okudu. İstanbul, Tunceli ve Kırşehir İlköğretmen okullarında sürdürdüğü lise öğrenimini Kırşehir Erkek İlköğretmen Okulunda tamamladı (1974).

1974-1975 yıllarında Siirt ili Eruh ilçesinde ilkokul öğretmenliği yaptı. 1979'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ile Çapa Yüksek Öğretmen Okulu Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerini bitirdi.

Çeşitli ortaokul ve liselerde Türkçe/Edebiyat öğretmenliği yaptı. 1990 yılında "Yahya Kemal'in Şiirlerinde Edebî Sanatlar" isimli tezi ile İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsünde yüksek lisansını bitirdi ve aynı yıl Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışmaya başladı.

İstanbul İl Kültür Müdürlüğünde Müdür Yardımcılığı ve İslam Ansiklopedisi (1997'den sonra Ansiklopediler Yayım Müdürlüğü) Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şubat 2001-Eylül 2005 tarihleri arasında Türk Edebiyatı dergisinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.2002 Aralık ayında İl Kültür Müdürlüğü Müdür Yardımcılığı görevinden emekliye ayrıldı. O tarihten itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.

Daha çok biyografi, metin incelemesi ve deneme türünde eserler verdi. Hareket, Divan, Türk Edebiyatı, Orkun, Türk Dili, Millî Folklor, Berceste, Bizim Külliye, Varlık vb. dergilerde çok sayıda makale, inceleme ve röportajları yayınlandı.

ESERLERİ:

Türklük Mücahidi İsa Yusuf (1991 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, Altan Deliorman ve Abdülkadir Donuk'la birlikte) Açıklamalı Edebî Sanatlar (1992 MEB Yayınları, 1998 Damla Yayınları, 2002 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları), Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı (1992, 1998 MEB Yayınları), Gök Kubbemizin Şairi Yahya Kemal (1998 Damla Yayınları), Kırım'dan Londra'ya Cengiz Dağcı (1998 Damla Yayınları-Bu eserin ikinci bölümünü Cengiz Dağcı'nın Dört Romanı oluşturmaktadır.) Namık Kemal (1999, Timaş Yayınları, 2009 Türk Edebiyatı Vakfı Yay.) İstiklâl Marşımız ve Mehmet Âkif Ersoy (Mart 1999, Eylül 1999 Bayrak Dağıtım, 2002 Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları ) Ziya Gökalp ( 2001, Timaş Yayınları, 2009 Türk Edebiyatı Vakfı Yay.) Ahmet Hâşim (2001, Timaş Yayınları, 2009 Türk Edebiyatı Vakfı Yay.) Türkü Söyleyen Şehirler (2005, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları) İki Cihan Arasında-1 Şinasi (2007, Kapı Yayınları) İki Cihan Arasında-2 Ziya Paşa (2007, Kapı Yayınları) İki Cihan Arasında-3 Namık Kemal (2007, Kapı Yayınları) İki Cihan Arasında-4 Abdülhak Hâmid (2007, Kapı Yayınları) İki Cihan Arasında-5 Muallim Naci (2007, Kapı Yayınları) Tür ve Şekil Bilgisi (Başlangıçtan Günümüze Türk Edebiyatında) ( Ekim 2009 Kriter Basım Yayın, Mehmet Aça ve Haluk Gökalp'la birlikte) Kırım'ın Ebedî Sesi Cengiz Dağcı ( Mart 2010, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları) Üniversitelerde Türk Dili ve Kompozisyon ( Eylül 2010, Kesit Yayınevi, Rekin Ertem'le birlikte) Edebiyat Burcu/ Makaleler (Ekim 2011, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları) Yahya Kemal'in Şiirlerinde Edebî Sanatlar/ (Aralık 2013, İBB Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Kültür Müdürlüğü Yayınları)

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)