Sevim Belli
siyasetçi, tıp doktoru, yazar, çevirmen


Mihri Belli’nin Eşi


Sevim Tarı Belli1925 yılına İstanbul’da doğdu. Ünlü bir aileye mensup olup. Armatör Rıza Kalkavan, anne tarafından dedesi. Beylerbeyi’ndeki Nazım Kalkavan Yalısı’nda büyüdü. Eski emniyet müdürlerinden İsmail Hakkı Tarı’nın kızı, sosyalist siyasetçi Mihri Belli’nin eşi.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde okudu. Paris’te uzmanlık eğitimi aldı. Doktorluk yapmadı. Eşi Mihri Belli ile birlikte sol hareket içinde oldu.
1951 Tevkifatı’nda tutuklanan ilk kişi. Hapishanede tanıştığı Mihri Belli ile 1957 yılında evlendi. 2008 yılında kurucularından olduğu Sosyalist Parti Genel Başkanlığına seçildi.

“Boşuna mı Çiğnedik?” adlı anılarında yaşamından kesitler sundu. Bir çok çeviri eseri vardır.

ESERLERİ:

Anı:
Boşuna mı Çiğnedik? (1994).

Çeviri:
Alman İdeolojisi (F. Engel - K. Marks’tan, 1992), Felsefenin Başlangıç İlkeleri (G. Politzer’den, 1999), Anarşizim Üzerine (F. Engel - K. Marks’tan, 1999), Ekonomi Politiğin Eleştirisine Katkı (K. Mars’tan, Ücretli Emek ve Sermaye (K. Marks’tan, 1999), Fransa’da Sınıf Savaşımları 1848-1850 (K. Marks’tan, 1996), İlkel, Köleci ve Feodal Toplum Kapitalist Öncesi Biçimler (Z. Mitropolski’den, 1992), Kapitalist Toplum (Z. Mitropolski’den, 1995), Louis Bonaparte’ın 18 Brumaire’i (K. Marx’tan), Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesinin Sonu (F. Engels’den, 1992), Materyalizm ve Ampiryokritisizm Gerici bir Felsefe Üzerine Eleştirel Notlar (V. İ. Lenin’den, 1993).
HAKKINDA YAZILANLAR

Sosyalist Parti Kuruldu: Sevim Belli 60 Yıl Sonra Yine Nöbette

Sosyalist Parti Genel Başkanlığına seçilen Belli "partinin kadın, Kürt sorunu ve işçi mücadelesine önem verdiğini" söyledi. Belli "Bugünün ezilenlerini aydınlık yarınları kurma mücadelesinde yanlarında görmek istediklerini" belirtti ve ekledi: Yolumuz açık olsun!

BİA Haber Merkezi - İstanbul
26 Kasım 2008, Çarşamba

Bawer ÇAKIR
“Sosyalist Parti, farklı olarak, sosyalist güçler arasında olabilecek en yakın, en güçlü işbirliğini ve ortak mücadeleyi, giderek tek mücadele halinde sürdürmeyi ve hep birlikte kitleselleşmeyi hedefliyor: Bu olumsuzluk dıştan değil içten onarılacaktır. Partinin en büyük çabası bu amaca yöneliktir.”

“Başkanlık görevini bu amaca hizmet etmek için kabul ettiğini” söyleyen, tam adıyla İşçilerin sosyalist Partisi (SP) Genel Başkanı Sevim Belli, partinin kuruluşunu ve amaçlarını düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuyla paylaştı.

Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) içinde "sosyalist demorkasi", "kadının kurtuluşu" ve "işçi sınıfının tarihsel rolü" başlıkları altında yaşanan tartışma sonucu partiden ayrılan Sosyalist Parti Girişimi 7 Kasım'da resmen partileşmişti.

SP Genel Başkan Yardımcıları Gülseren Pusatlıoğlu ve Mustafa Kahya, İstanbul İl Başkanı Kadir Akın ve İl sekreteri Burçak Özcan’ın katıldığı toplantıda konuşan Belli “Kadına yönelik her türlü şiddetin, baskının, ayrımcılığın ve saygısızlığın her zaman karşısında olacaklarını” söyledi.

Türkiye sosyalist-komünist hareketinin ve devrimci geleneklerinin tüm olumlu mirasını parti çatısı altında yeniden yaşatmayı hedeflediklerini kaydeden Belli, “SP’nin bir fraksiyon partisi değil, çoğulculuğu kendisine şiar edinmiş bir birlik partisi olma iddiasındadır” dedi.
“Ayrıca her demokrasi ve emek mücadelesine omuz verecektir. Kapitalist sömürüye ve ulusal baskıya karşı mücadele eden halklarla dayanışma halindedir. Her anlamda anti emperyalist ve enternasyonalisttir. Özellikle bölgemiz halklarını kucaklayacak bir halkların bölgesel demokratik federasyonunu savunur.”

Belli partinin kuruluş amaçlarını şöyle özetledi:
“Sosyalizm; sömürülenler, ezilenler, mazlum milletler, kadınlar, çocuklar, engelliler, baskı altında tutulanlar, dışlananlar için adalet istemektedir. Sosyalist demokrasi tüm ezilenler için, bu arada özellikle iki kere ezilen kadınlar için pozitif ayrımcılığın savunucusudur.”
ESER-AYRINTI

Boşuna mı Çiğnedik?
Sevim Belli
Belge Yayınları / Yaşam ve Anılar Dizisi

"Yaşadığım dönemin devrimci tarihini aydınlatmak, Türkiye'nin devrimci hareketinin tarihini belgelemek gibi iddialı bir amacım yok. Yaşadığım 65 yıl içinde gerek Türkiye'de gerekse dünyada pek çok olaylar oldu ve değişiklikler gerçekleşti. Bunlar benim yaşamımı da etkilediler elbette. Kimileri çok derin izler bıraktı bende. Dolayısıyla okuyucuya ilginç gelebilir. Her insanın
yaşamı, insan olmakla, kulak kabartılmaya değer diyorum. Yeter ki yüreğini koyarak bunu sunmayı bilsin. Türkiye'nin marksist devrimci hareketini bir ucundan gücü yettiğince tutmuş dürüst bir insanın, bir insan olarak ve özellikle de Türkiye'li bir kadın
olarak yaşamını, kişiliğini oluşturan öğeleri de dikkate alarak, yalın bir biçimde anlatmağa çalıştım.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)