Selahattin Adil  Paşa ( 19.1.1882)
Kurtuluş Savaşı Komutanlarından19 Ocak 1882 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası Tersane Nazırı Amiral Adil Paşa'dır. 1902 yılında kurmay yüzbaşı oldu. 1905'te Şam'daki 5. Ordu'ya atandı. 1906'da İstanbul'da Mekteb-i Harbiye'de (bugünkü Kara Harp Okulu) öğretmen yardımcısı olarak görev aldı. 31 Mart Olayı sırasında Hareket Ordusu'nda görevliydi. 1910-1911 yılları arasında Bükreş ateşesi oldu. Trablusgarp ve Balkan savaşlarına katıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale ve Doğu ceplerinde bulundu. 1920'de Fransız kuvvetlerine karşı Kuvay-i Milliye'yi kurmak ve Fransızların yayılmasını önlemek üzere Güney Cephesi komutanlığına atandı. 1921 yılında Batı Cephesi'nde 2. Kolordu Komutanı oldu ve Sakarya Savaşı'na katıldı. Daha sonra Müdafaa-i Milliye Vekaleti müsteşarı ve Kasım 1922'de İstanbul komutanı oldu. 1923 yılında tümgenerallikten emekliye ayrıldı. 1950-54 arasında Demokrat Parti'den Ankara Milletvekili seçildi. İstanbul Türk Satranç Kulübü'nün kurucu üyelerindendir. 1948 yılına kadar kulüp başkanlığı yaptı. 1913 yılında Dr. İhsan Paşa'nın kızı Siret Hanım'la evlendi. Üç çocuk babasıdır. Fransızca ve Almanca biliyordu. 27 Şubat 1961 tarihinde İstanbul'da vefat etti.

ESERİ:
Anıları, 1982 yılında 'Hayat Mücadeleleri' adıyla yayınladı.
ENGLISH BIOGRAPHY

Selahattin Adil was born in 1881 in Istanbul. He graduated from the War Academy in 1902 and the Army Staff School in 1905. His first place of duty was the Arabian peninsula where worked as an engineering officer at the construction of Hejaz Railway. In 1908, he was promoted to Major and two years later he assumed the command of the 2nd Infantry Regiment. In 1911, he was sent to Bucharest as the Turkish military attaché, but when war broke out in Libya, he joined the efforts of the Turkish officers there organising and leading the local resistance against the Italians.

After the Balkan Wars, Selahattin Adil Bey was appointed as the chief of staff of the Çanakkale Fortified Zone. In this capacity, he played a major role in organising the defense of the Dardanelles, which proved to be impassable to the Allied fleet on 18 March 1915. He was also one of the key Turkish figures during the land battles when he was promoted to Colonel. For the remainder of the World War, he commanded the 12th and 13th Divisions. Following the armistice, Selahattin Adil Bey joined Mustafa Kemal's national movement and organised the resistance against the French invasion forces in southern Anatolia. After the liberation of these regions, he commanded the Second Army in major battles agains the Greek forces. He was made a General by then.

While Istanbul was still under Allied occupation, on 23 November 1922, the Ankara government appointed him as the Commander of Istanbul. In October 1923, Istanbul was liberated and Selahattin Adil Paşa took over the city from the Allied forces. After the foundation of the Turkish Republic, Selahattin Adil worked for in different government positions and between 1950-1954 he served at the parliament as a deputy from Ankara. He passed away on 27 February 1961. The London Times announced his death under the heading "A Hero Died".
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)