Kazım Bey
150'lik


siyaset adamı1877-78 Osmanlı - Rus Savaşı sonunda Anadolu'ya gelerek İzmit - Derince yöresinde yerleştirilen bir aileye mensuptur. Lise mezunu olup yörede geniş toprak sahibiydi.

Kuvayı Milliye hareketine karşı hareketler içinde yer aldı. İzmit Mutasarrıfı İbrahim Hakkı Bey ve Ahmet Anzavur'un eylemlerini destekledi (1920).

Yunan güçlerinin İzmit'i terketmesinden sonra, İzmir'de kurulan Şark-i Karib Çerkesleri Temin-i Hukuk Cemiyeti’nin kurucuları arasında İzmit delegesi olarak yer aldı. Bir süre bu derneğin başkanlığını da yaptı. Bu eylemleri nedeniyle Yunanlılarla birlikte ülkeyi terketti.

Lozan Anlaşması'ndan sonra 150'likler listesine dahil edildi (1924).

Adige, Vubih ve Abhaz dillerini biliyordu.

Bir süre Yunanistan'da yaşadıktan sonra Kıbrıs'a giderek yerleşti ve orada öldü.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)