Fevzi  Bey ( 1832)- (29.6.1886)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)


Osmanlı Devlet Adamı1832 yılında İstanbul’da doğdu. Tomruk Ağası İsmail Fuad Bey’in oğludur. Tahsilini tamamladıktan sonra Babıali Tercüme Odası’na girdi. Ardından Telgrafhane’ye nakledildi. Burada telgrafla Türkçe haberleşme tekniğini geliştirdi. Telgraf Müdürlüğü görevine getirildi. 1872’de Şehremaneti’ne tayin edildi. Kısa bir süre sonra bu görevden azledildi. Tırnova, Amasya, İzmit mutasarrıflıklarında bulundu. 1880 senesinde emekli oldu. 29 Haziran 1886 tarihinde vefat etti. Karacaahmet Kabristanı’na defnedildi.

Görev Tarihi: 30 Ekim 1873-17 Şubat 1874 (8 Ramazan 1290-29 Zilhicce 1290)
Görev Süresi: 3 ay 21 gün


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)