Halet Paşa - (1879)
İstanbul Belediye Başkanı(Şehremini)Görev Tarihi: 20 Eylül 1875-18 Ocak 1876
Görev Süresi: 4 ay 2 günKaptanıderya Abdülkadir Paşa’nın oğludur. Devlet hizmetine Tersane’de başladı. Anadolu Harp Ordusu Defterdarlığı, Bursa Harir Nazırlığı, Kıbrıs Mutasarrıflığı gibi görevlerde bulundu. Sonra Serasker Müsteşarlığı’na getirildi.

Trablusgarb, Edirne, Sivas valiliklerinde bulundu. Bu görevden ayrıldıktan sonra Şehremaneti’ne getirildi. Ardından Nafıa Nazırlığı görevine getirildi. Daha sonra Ticaret Nazırlığı ve Ayan Üyeliği yaptı.
Cidde valiliği görevinde bulundu.

1879 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)