Salih Paşa ( 1813)- (26.7.1861)
İstanbul Şehremini (Belediye Başkanı)

25 Temmuz 1855 - 14 Kasım 1855
Görev Süresi: 3 ay 23 gün.1813 yılında İstanbul'da doğdu. Zabtiye Müşiri Pepe Mehmet Paşa’nın büyük oğludur. Tahsilini Enderun-i Hümayun’da tamamladı. Askerlik mesleğinde suvari miralaylığına kadar yükseldi. Daha sonra askeri rütbesi mülkiyeye dönüştürülerek Mir-i Miran oldu.

Bir süre sonra Bingazi Mutasarrıflığına tayin edildi. Beyoğlu ve Canik Mutasarrıflıkları görevlerinden sonra, yeni kurulan İstanbul Şehremaneti görevine getirildi.

Kısa bir süre bu görevde kaldıktan sonra azledildi. Filibe, Tırnova, Varna ve Gümülcine’de kaymakamlık yaptı. Ardından 4 yıl süreyle Amasya’da görev yaptı. Gözlerinden rahatsız olduğu için bu görevden ayrıldı.

Son zamanlarında rütbesi Rumeli Beylerbeyiliği’ne terfi edildi.

26 Temmuz 1861 tarihinde 58 yaşında vefat etti. Süleymaniye Camii haziresine defnedildi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)