Hamamizade  İhsan ( 1885)- (1948)
şair1885 yılında Trabzon'da doğdu. Trabzon Rüştiyesi'ni bitirdi. Özel Fransızca ve Mesnevî dersleri aldı. Trabzon'daki okullarda öğretmenlik yaptı. Resmi Trabzon gazetesinde yazarlık yaptı. İstanbul'a geldi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. Soyadı Kanunundan sonra 'Hamamoğlu' soyadını aldı. 1948 yılında İstanbul'da öldü.

ESERLERİ:
43 eser yazdı. Hamsinâme, şairin en ünlü eseridir. Şiirlerinin toplandığı Dîvân-ı ihsân, ilk kez 1928 yılında yayınlanmıştır.
HAKKINDA YAZILANLAR

Hamamîzâde İhsan-Hayatı, Eserleri ve Dîvânı
Mustafa İsen-Rıdvan Canım
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)