Murat 5 ( 21.9.1840)- (28.8.1905)
Osmanlı Padişahı


Osmanlı Sultanlarının Otuzüçüncüsü


İslam Halifelerinin Doksansekizincisi


Saltanat Süresi: 30 Mayıs- 31 Ağustos 1876


Babası:Sultan Abdülmecid Han
Annesi:Şevkefza Kadın Efendi


Doğumu: 21 Eylül 1840
Vefatı: 28 Ağustos 190521 Eylül 1840 tarihinde doğdu. Küçük yaştan itibaren özel bir eğitimle yetiştirildi.

Babasının 25 Haziran 1861'de vefatından sonra Abdülaziz Han padişah 5. Murat da veliaht oldu.

Amcası Abdülaziz Han'ın 1863 Mısır ve 1867 Avrupa seyahatlerine katıldı. Bu gezilerde dikkatleriyle taktir topladı. Yurda döndükten sonra ikamet ettiği Kurbağalıdere Köşkü'nde dış dünya ile temaslarını devam ettirdi.

30 Mayıs 1876 tarihinde Sultan Abdülaziz Han'ın tahttan indirilmesiyle Osmanlı sultanı ilan edildi.

Ancak devlet işlerindeki bütün yetkiler Hüseyin Avni, Kayserili Ahmet, Mithat ve Reşit paşaların elindeydi. Abdülaziz Han'a aşırı derecede kin besleyen bu paşaların, amcasına karşı yaptıkları edepsizlikler Murat Han'ı çok üzdü.

Abdülaziz Han'ın şehit edildiğini öğrenince iyice sarsıldı ve aklî dengesi bozuldu.

Doktorların yanlış teşhis ve tedavisi de hastalığının artmasına sebep oldu.

Diğer taraftan ihtilali gerçekleştiren paşalar, 15 Haziran 1876'da Mithat Paşa'nın evinde toplantı halinde iken, odaya girin erkan-ı harp kolağası Çerkez Hasan Bey, Hüseyin Avni Paşa ile Hariciye nazırı Reşit Paşa'yı öldürdü. Yaralı olarak yakalanan Hasan Bey ertesi gün Beyazıt Meydanı'nda asıldı.

Padişahın devlet işleriyle meşgul olacak şuura malik olmaması iktidarı ele geçiren devlet adamlarının işine geliyordu. Sadrazam Mütercim Rüştü Paşa kimseye hesap vermeden devleti yönetiyordu.

Bu sırada başlayan Sırp-Karadağ muharebesi ve mali zorluklar, başsız kalan devletin büsbütün perişan olmasına; isyanların artmasına sebep oldu.

Ulema arasında şuuru yerinde olmayan bir padişahın ülkenin başında duramayacağı ile ilgili sözler dolaşmaya başladı. Şehzade Abdülhamit ise Sultan Murat'ın hastalığının tedavi edilemez olduğunu tıbben belirtilmesi durumunda hükümdarlığı kabul edebileceğini bildirdi.

31 Ağustos'ta toplanan kabine, Sultan Murat'ın tahttan indirilmesine karar verdi.

Şeyhülislam, Padişah'ın şuurunun yerinde olmadığından görevden azli için izin veren bir fetva hazırladı. Doktorlar Sultan'ın iyileşmesinin imkansız olduğuna dair rapor verdi.

31 Ağustos 1876 tarihinde devlet ileri gelenleri Topkapı Sarayı Divan-ı hümayun salonunda toplanarak Sultan Murat'ı tahttan indirdi. Aynı gün Osmanlı tahtına Sultan 2. Abdülhamit Han geçti.

Beşinci Murat Han, saltanattan indirildikten sonra ailesiyle beraber kendisine ayrılan Çırağan Sarayı'na yerleşti.

28 Ağustos 1905 tarihinde vefat etti. Hidayet Camii'nde namazı kılınarak Yeni Camii türbesinde annesi Şevkefza Kadın Efendi'nin yanına defnedildi.
Özellikleri

İnce ruhlu olup, güzel sanatlara karşı büyük ilgisi vardı. Türkçe yazı ve inşanın yanında Arapça, Farsça ve Fransızca'yı çok iyi bilirdi.

Nezaketi, kibarlığı, çağına göre bilgisi ve yumuşak huyluluğu ile sevildi.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)