Erol Katırcıoğlu ( 1951)
HDP İstanbul Milletvekili


Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi


Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi


akademisyen, yazar1951 yılında İstanbul'da doğdu. 1970 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. 1971-1975 yıllarında İİTİA Siyasal Bilimler Yüksek Okulu'nu bitirdi. 1977'de mezun olduğu okulda asistan oldu. 1981-1986 yılları arasında ABD Wisconsin Üniversitesi'nde önce misafir öğrenci daha sonra da misafir öğretim üyesi olarak bulundu. 1987'de yurda döndü.

Marmara Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümü'nde yardımcı doçent olarak akademik hayata başladı. 1990'da iktisat doçenti, 1995'de iktisat profesörü oldu.

1991 yılında 49. Hükümette Başbakan Yardımcısı Erdal İnönü'nün ekonomi danışmanlığını yaptı. Bu görevi sırasında Rekabeti Koruma Kanunu'nun hazırlık komisyonunda iktisatçı üye olarak çalıştı.

Sanayi İktisatı alanında çalışmalar yaptı. Türkiye ekonomisinde tekelleşme, tekelleşmenin nedenleri ve yarattığı sorunlar üzerinde çeşitli araştırma ve yayınları vardır. Bunlardan bazıları TÜSES, Frindirch Ebert gibi vakıflar ile İSO gibi kurumlar tarafından desteklenip yayınlandı.

Radikal ve Taraf gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Son olarak Özgür Gündem gazetesinde köşe yazıları yazmaktadır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)