Pir Sultan  Abdal
şair, siyaset adamıBektaşi tarikatına bağlı bir tekke edebiyatı şairidir. Kanuni döneminde yaşayan ozanın yaşamı üzerine bilgiler, genellikle kendi şiirlerinden ve halk söylentilerinden çıkarılabilmektedir.

Sivas’ın Banaz köyünde doğdu. Asıl adı Haydar'dır. İran yanlısı faaliyetler ve Osmanlı Devleti'ne isyan suçundan yargılandı ve idam edildi.

Alevi - Bektaşi edebiyatının önemli şairlerindendir. Şiirlerini hece vezniyle söyledi.

Sözlü edebiyatın birikimlerinden yararlanarak kendine özgü bir dil oluşturdu. Şiirlerinin bir kısmı ona izafe edilen, başkaları tarafından söylenmiş şiirlerdir.
ŞİİRLERİ

Pareler beni

Şu kanlı zalimin ettiği işler
Gaip bülbül gibi zâreler beni
Yağmur gibi yağar başıma taşlar
Dostun bir fiskesi pareler beni

Dar günümde dost düşmanım bell’oldu
On derdim var ise şimdi ell’oldu
Ecel fermanı boynuma takıldı
Gerek asa gerek vuralar beni

Pir Sultan Abdal’ım can göğe ağmaz
Hak’tan emrolmazsa ırahmet yağmaz
Şu ellerin taşı hiç bana değmez
İlle dostun gülü yaraler beni

Alçakta yüksekte yatan erler
Yetişin imdada aldı dert beni
Başım aldı hangi yere gideyim
Gittiğim yerde buldu dert beni

Oturup benimle ibadet kıldı
Yalan söyledi de yüzüme güldü
Yalın kılıç olup üstüme geldi
Çaldı bölük bölük böldü dert beni

Üstümüzden gelen boran, kış gibi
Yavru şahin pençesinde kuş gibi
Seher sabahında rüya, düş gibi
Çağırta bağırta aldı dert beni

Abdal Pir Sultan’ım gönlüm hastadır
Kimseye diyemem gönlüm yastadır
Bilmem deli oldu bilmem ustadır
Şöyle bir sevdaya saldı dert beni
Şu alemi gezerim

Seyyah olup şu alemi gezerim
Bir dost bulamadım gün akşam oldu
Kendi efkârımca okur yazarım
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

İki elim kalkmaz oldu dizimden
Bilmem amelinden bilmem özümden
Akıttım kanlı yaş iki gözümden
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Yine boralandı dağların başı
Akıttım gözümden kan ile yaşı
Emaneti alır ol veren kişi
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Bozuk şu cihanın pergeri bozuk
Yazıktır şu geçen ömrüme yazık
Tükendi daneler kalmadı azık
Bir dost bulamadım gün akşam oldu

Pir Sultan’ım eydür ummana dalam
Gidenler gelmedi haberin alam
Abdal oldum çullar giydim bir zaman
Bir dost bulamadım gün akşam oldu.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)