Ethem Nejat  - (28.1.1921)
II. Meşrutiyet dönemi eğitimcilerimizden Ethem Nejat, yaşadığı dönemde eğitimin çağdaşlaştırılması çalışmalarına büyük katkıda bulunmuştur. İstanbul'da doğmuş, 28 Ocak 1921'de Trabzon yakınlarında ölmüştür. Eylül 1918'de Maarif Nezareti tarafından Berlin'e gönderilen Ethem Nejat 1919'da İstanbul'a döndüğünde aynı yıl kurulan Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist Partisi'ne kaılarak partinin İstanbul adayı olmuştur. Bu dönemden sonra onu Sosyalist hareket içinde görürüz. Ölümü de Mustafa Suphi ve arkadaşları ile Bakü'ye giderken bir suikast sonucu olmuştur..

ESERLERİ
1.Türklük Nedir ve Terbiye Yolları
Ethem Nejat
Yayına Hazırlayan Faruk Öztürk
Kızılelma Yayıncılık İstanbul - Şubat 2001

"İdadi okullarına girenler seçkin sınıf oluyorlar, tüccar, esnaf, sanatkar ve çiftçi olmaya tenezzül etmiyorlar. Ne kadar beyinsizlik!..Bizde, hatta büyüklerimizde ve hatta rastladığım büyük maarif memurlarımızda pek aşağı bir ruh hali ve mantık var: "Esnaflar, tüccarlar, sanatkarlar, çiftçiler hep okuma-yazma bilmeyenlerden veya okuyamayan ve yazamayanlardan seçilsin." Ne kadar büyük körlük, ne acı bir endişe! Efendim; tüccar, esnaf, ziraatçı, kendini bilmez, ilerlemeleri gelişmeleri takip etmez, dünyayı tanımazsa söyleyiniz biz, okuyan, bilen, anlayan milletlerin ekonomik yönden esiri olmaz mıyız?
Bu konuda hükümette de suç var. Gençleri çalışma ve girişime yölendirmek için elinde araç çok. Devlet kapısında memurluk dilenen gençleri, büyük memurlar, bakanlar uygun bir dil ile yol göstererek amacından vazgeçirmeli, ısrar edenleri kovmalıdır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)