Geoffrey Jones
akademisyenİngiltere'de Reading Üniversitesi´nde ve Hollanda/Rotterdam'da Erasmus Üniversitesi'nde ticaret tarihi profesörüdür. Özellikle çokuluslu bankacılık ve ticari şirketler konusunda ihtisaslaşmış bir uluslararası ticaret tarihi uzmanıdır. Business History dergisinin editörleri arasında yer aldı. Avrupa Ticaret Tarihi Derneği (European Business History Association)'nin başkanı oldu.


ESERLERİ:
* İran'da Bankacılık ve İmparatorluk (Banking and Empire in Iran) 1986

* İran'da Planlama ve İktidar (Planning and Power in Iran) (Frances Bostock ile birlikte) 1989

* 1830-1990 Arasında Britanya Çokuluslu Bankacılığı (British Multinational Banking 1830-1990) 1993

* Tüccarlardan Çokuluslu Şirketlere (Merchants to Multinationals) 2000www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)