Mehmet Emin Yurdakul ( 1869)- (14.1.1944)
Milli Şair1869 yılında İstanbul’da doğdu. Orta öğrenimden sonra Rüsumat Evrak Müdürlüğü (1892-1907) yaptı.

Hicaz (1909), Sivas (1910), Erzurum (1911) valisi oldu. Birinci Dünya Savaşı başlarında (1914) Osmanlı Meclisi Mebusanı’nda Musul, Cumhuriyetin ilk yıllarında Şarki Karahisar, sonra da Urfa ve İstanbul milletvekili oldu.

Şiir yazmağa Servet-i Fünun dergisinde başladı. İlk şiiri: Cenge Giderken'i 1897 yılında yazdı.

Bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı. Konularını toplum dertlerinden, sosyal-epik hayat sahnelerinden aldı. Uyarıcı-öğretici şiirler yazdı. Milli Şair diye anılır.

14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul’da vefat etti. Zincirlikuyu Mezarlığı’na gömüldü.

ESERLERİ:

Türkçe Şiirler (1899)
Türk Sazı (1914)
Ey Türk Uyan (1914)
Tan Sesleri (1915, 1956)
Ordunun Destanı (1915)
Zafer Yolunda (1918)
Aydın Kızları (1919)
Dante’ye (1920)
Mustafa Kemal (1928)
Ankara (1939)

Mehmet Emin Yurdakul’un eserlerinin tenkitli basımı Türk Tarih Kurumu için Fevziye Abdullah Tansel tarafından hazırlandı ve serinin birinci cildi Şiirler adıyla yayınlandı (1969).
HAKKINDA YAZILANLAR

Mehmet Emin Yurdakul
Hazırlayan Enver Naci Gökşen
1963 TDK Yayınlarıwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)