Hüsrev Hatemi ( 1939)
akademisyen, doktor


Prof. Dr. Hasan Hüsrev Hatemi1938 yılında İstanbul’da doğdu. 1956 yılında İstanbul Atatürk Erkek Lisesinden mezun olarak, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1962 yılında “Tıp Doktoru” unvanını aldı. 1962-1966 yıllarında, İç Hastalıkları asistanlığını, İstanbul Üniversitesi Tedavi Kliniğinde tamamlayarak, 1966 yılında “Diabet ve Koagülasyon” konulu tez ile İç Hastalıkları uzmanı oldu.

1969 yılında, Almanya Hamburg Saar) Tıp Fakültesinde radyoimmunoassay laboratuarında çalıştı.

1971 yılında “epinefrin ile uyarılan lipoliz fenomenine biguanidlerin etkisi” konulu tez ile İç Hastalıkları doçenti unvanını aldı. Aynı yıl intravenöz fruktoz testinin gut teşhisinde önemi” konulu tez ile “Metabolizma uzmanı” derecesi aldı.

1972 Eylül ayında askerlik vazifesi için Üniversiteden ayrıldı.
1973 yılında Eskişehir 800 Yataklı Hava Hastanesinde, İç Hastalıkları uzmanlığı görevi yaptı.

1974 Martında tekrar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne döndü. 1974 de, daha önce çalışmış olduğu “Diabet ve Metabolizma” seksiyonundan ayrılarak, yine İstanbul Üniversitesi Tedavi KliniğindeEndokrinoloji seksiyonunda çalışmalarına devam etti.

1977 de ve 1986 da Londra’da Hammersmith. Postgraduate okulunda, endokrinoloji kurslarına devam etti.

1978 yılında “Tiroid hastalıklarında glikoz toleransı ve insülin salgılanması” konulu tezi ile İç Hastalıkları Profesörü oldu.

1982–1986 yılları arasında İç Hastalıkları Anabilim Dalı ndaki görevinden ayrıllmadan Nükleer Tıp Anabilim Dalı Başkanlığını üstlendi.

1986 yılında “Endokrinoloji ve Metabolizma ileri uzmanlığı” derecesini aldı. 1999–2002 arasında Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini üstlendi. 2006 yılı ocak ayında, emekli oldu.

2006’dan beri, İstanbul’da Universal group Alman Hastanesinde İç Hastalıkları ve Endokrinoloji uzmanı olarak çalışmaktadır.

ÇALIŞMA ALANLARI

Dr. Hüsrev Hatemi’nin çalışmaları ve yayınları, başlıca aşağıdaki konularda toplanmıştır.

1-Diabet ve Komplikasyonları (1964’den beri sürmektedir.)
2- Myasthenia Gravis (1964–1974 arası)
3-Behçet Hastalığı (1971–1974 arası)
4-Diabet Epidemiyolojisi (1975’den beri sürmektedir.)
5-Tiroid hastalıkları Epidemiyolojisi (1975’den beri sürmektedir.)
6- Prolaktin fizyolojisi ve patolojisi (1977’den beri sürmektedir.)
7- Akromegali(1976’dan bu yana)
8-Tiroid Hastalıkları(1975’den beri sürmektedir)
9-Obezite Epidemiyolojisi (2000’den beri sürmektedir.)
10-Adrenal glandlar (1975’den beri sürmektedir.)
11-Hipertansiyon, Endotel Fizyopatolojisi (1976’dan beri sürmektedir.)
12-Osteoporoz (1998’den beri sürmektedir.)
Tıbbi Dernekler

Endokrinoloji Derneği’nin 1975–1988 arasında genel sekreterliği’ni 1988-1990 arasında başkanlık görevini üstlenmiştir.

Balkan Tıp Birliği Türkiye Komitesi yönetim kurulunda 1974-1984 arasında görev almıştır. 2001-2006 arasında, Türk Diabet Cemiyeti genel sekreterlik görevini üstlenmiş, 2001-2006 yılları arasında,Türk Diabet ve Obezite Vakfı yönetim Kurulu üyesi olarak çalışmıştır.

1990-2000 arasında Türk Tıp Tarihi kurumu başkanlığına yapmıştır.

2001-2005 arasında Türkiye Tıp Akademisi başkanlık görevini üstlenmiştir.

Dergiler

1964 den beri birçok tıp dergisinin yayın kurallarında çalışmıştır. Aşagıdaki dergilerin kurucusu ve halen editörüdür.

1-Endokrinolojide Yönelişler
2-Diabet Bilimi
3-Medikal Etik
4-Tıp Tarihi Araştırmaları

Ayrıca Folia Diabetes Care (Türkçe çevirisi) adlı dergilerin yardımcı editörlüğünü üstlenmiştir.

Güncel Durum

İstanbul(Taksim) Alman Hastanesinde ,yoğunluğu tiroid hastalıkları,diabet, ateroskleroz,obezite ve diger endokzin hastalıklar olmak üzere Endokrinoloji polikliniği yapmaktadır.

Akademik faaliyetini, çeşitli illerde verdigi konferanslar ve yukarda belirtilen tıp dergilerine yazı hazırlamak ve dergilerin editörlüğünü yapmak şeklinde sürdürmektedir.

Özel Durum

1963 yılında Dr.Sezer Göze(Prof.Dr.Sezer Hatemi)ile evlendi.Aybike Hatemi Teubes ve İbrahim Hatemi adlarında iki çocuğu var.Aybike Hatemi sosyoloji mezunu.İbrahim Hatemi İç Hastalıkları uzmanı ve Gastroenteroloji uzmanlık adayı.


ESERLERİ
Üç deneme kitabı: Yozlaşmadan Uzlaşmak (1988), Hoşça Bak Zatına (1989), Çelebi Bizi Unutma (1990); üç şiir kitabı: Eski Kentte Bir gece (1968), Akşam
Gümrükçüleri (1973), Bütün Şiirler (1990) ve bir de inceleme kitabı vardır: Türk Aydını-Dünü Bugünü (1991).
HABER

İki kardeş Halep konusunda ters düştü
odatv 15 Aralık 2016

Tıp Profesörü yazar Hüsrev Hatemi ile kardeşi hukukçu yazar Hüseyin Hatemi hemen hemen her konuda olduğu gibi Halep konusunda da ters düşmeleri sosyal medyanın gündemine oturdu...

Hüseyin Hatemi Twitter hesabından Halep'in cihatçı militanlardan kurtarılmasını kutlarken, Hüsrev Hatemi kentte katliam yapıldığını savundu.


www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)