Osman Kapani ( 1915)
Devlet Eski Bakanı


İzmir Eski Milletvekili


avukat, yazar
1915 yılında İzmir'de doğdu. Dokuz, on ve onbirinci dönem İzmir milletvekili seçildi. Ege, onu büyük bir hatip olarak tanıdı. Miting meydanlarında halkı coşturan söylevler verdi. Avukat ve yazardır. Demokrat İzmir gazetesi başyazarıydı. Demokrat Parti'nin kuruluşuna katıldı. Menderes kabinesinde devlet bakanlığı yaptı. 1981 yılında vefat etti.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)