Hulusi Yavuz ( 1942)
akademisyen1942 yılında Zonguldak’ın Devrek ilçesinde doğdu. 1963’te İstanbul İmam-Hatip Okulu'nu, 1967’de İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsü'nü bitirdi. 1975’te Manchester Üniversitesi'nde yüksek lisansını tamamladı. Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti üzerine yaptığı çalışmayla, 1981’de, Erzurum Atatürk Üniversitesince doktor unvanına layık görüldü. Diyanet İşleri Başkanlığı kademelerinde yürüttüğü çeşitli görevlerden sonra, önce İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nde, ardından İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde öğretim görevlisi oldu. 1985’te, İslâm sanatları ve mimarisi doçenti ünvanını kazandı. Mart 1991’de profesör oldu. Çok sayıda akademik çalışması, kitap, makale ve tebliğ olarak neşr edildi.

ESERLERİ:

Kâbe ve Haremeyn İçin Yemen’de Osmanlı Hâkimiyeti 1517-1571 (İstanbul, 1984); İslâmda İktisadî Nizam (Ömer Çapra’dan çev., İstanbul, 1977); İslâm Medeniyetinin Avrupa’ya Tesiri (M. Watt’tan çeviri, İst., 1986); İlk Dönem Hadis Edebiyatı (Mustafa el-A’zamî’den çev., İst., 1991). Osmanlı Devleti ve İslamiyetwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)