Ahmet Şenol ( 1948)- (2001)
halkbilimci1948 yılında Niğde'nin Ulukışla ilçesinde doğdu. AİTİA mezunu. Halk oyunları ile ilgili çalışmaları H:G:M: halk dansları örnek grubunda başladı. 1978 yılında Tubil derneğinin kurucuları arasında yer aldı. 1988 yılına kadar Tubil başkanlığını yürüttü. 1986 yılnda İhsan Hınçer Folklora Hizmet Ödülü'nü aldı. 1988 yılında Fransa/Dijon Milletlerarası Halk Oyunları yarışmasında jüri üyeliği, 1987-2000 yılları arasında MEB'da Halk Oyunları Danışma Kurulu Üyeliği, öğretim görevliliği ve jüri üyeliği yaptı. Halk oyunları ile ilgili çeştli sempozyumlarda ve 3,4,5 Milletlerarası Folklor Kongrelerine iştirak etti. Bildiriler sundu. Ankara Üniversitesi DTCF Halk Bilimi Bölümü'nde Halk Oyunları öğretim görevlisi olarak 1991-2000 arasında hizmet verdi.


ESERLERİ:
Halk Oyunları Bibiliyografyası-1 1989
Halk Oyunları Bibiliyografyası-2 1996
Türk Halk Oyunları Terimleri Sözlüğü (1998)
Türk Halk Oyunları Giysileri MEB Y. 1999


KAYNAK:
Halk Oyunları Arşivi Derleyen Ahmet Şenol cd serisi kapağı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)