Kant .
Alman düşünür


İmmanuel Kant1724 yılında Könisberg’de doğdu. Ailesi VII. Yüzyılda İskoçya’dan Prusya’ya göç etmiş, fakir bir aileydi. Kant’ın çocukluğu zaruret içinde geçti. Öğrenimini tamamlayabilmek için okul saatlerinin dışında çalışmak zorunda kaldı. Prusyalı zengin ailelerin çocuklarına ders verdi. 1781 yılında ilk eseri “Saf Mantığın Tenkidi” adındaki kitabını tamamladı.

Kant, ilk gençlik yıllarında Berkeley, Hume, Voltaire, Rousseau gibi filozofların etkisi altında kalmıştı. Birbirine zıt tezleri olan bu filozofların eserlerinin gözden geçirdi. En sonunda Hume’un felsefesinin kendi düşüncelerine yakın bularak onun eserleri üzerinde çalışmalara girişti. Kant hayatının son yıllarında akli muvazenesini kaybetmeye başladı. 1804 yılında 80 yaşında öldü.
HAKKINDA YAZILANLAR

1.Kant'ın Yaşamı ve Öğretisi
(Kants Leben und Lehre)
Ernst Cassirer
İnkilap Kitabevi / Felsefe – Psikoloji Dizisiwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)