Ersin Taranoğlu ( 1953)
Sakarya Milletvekili- ANAP

KONYA - 1953, Zühtü, Naile - Sakarya Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Mühendisliği Bölümü -İngilizce - İnşaat Mühendisi - Özel Sektör Yöneticisi, Serbest Ticaret - XVIII, XIX, XX nci Dönem Sakarya Milletvekili - Devlet, Orman Eski Bakanı - Evli, 2 Çocukwww.biyografi.net (Binlerce Biyografi)