Ziya Yergök
asker, tuğgeneral, yazar1873 yılında Artvin ilinin merkeze bağlı Aşağı Maden (Hod) köyünde doğdu. Babası Ahmet Bey, annesi Esma Hanım'dır. Altı yaşındayken ailesiyle
birlikte Erzurum'a gitti. Erzurum'da askeri idadiye geçti. Harp Akademisi'nden mezun oldu.

1909 yılında kolağası rütbesine terfi etti. Erzurum'daki 7. tümene tayin oldu. 1914 yılında 83. Alay Komutanlığı'na atandı. 1908'de Dersim harekâtına katıldı. Birinci Dünya Savaşı sırasında Albay rütbesiyle Köprüköy muharebeleri ve Sarıkamış harekatında birliklere komuta etti. Sarıkamış harekâtında yaralandı, sonra Ruslara tutsak düştü. Rus kamplarında bir süre kaldı. 1920 yılında kamptan kaçarak Türkiye'ye döndü.

Kâzım Karabekir'in ordusunda görev yaptı. İstiklal Madalyası verildi. Afyon'a 1. Kolordu Divan-ı Harp Başkanı olarak atandı. 30 Ağustos 1930 tarihinde Mirliva rütbesine terfi etti. 1931 yılında emekli oldu. II.Dünya Savaşı çıkınca tekrar askerlik görevine çağırıldı, İstanbul Askeri Mıntıkası komutanı oldu. 1942 yılında İstanbul 2 No'lu Sıkıyönetim Mahkemesi başkanlığına getirildi. 14 Temmuz 1943 tarihinde yaş haddinden ikinci kez emekli oldu. Askerlik anılarını kaleme aldı.

1 Haziran 1949 tarihinde yaşama veda etti.

Yergök'ün anılarını Erzurumlu Sami Önal (1938/2008) yayına hazırladı.

Tuğgeneral Ziya Yergök'ün yapıtları:

1.Harbiye'den Dersim'e (2006)
2.Sarıkamış'tan Esarete (2006)

AİLE

Tuğgeneral Ziya Yergök'ün yeğeni CHP eski Adana Milletvekili Avukat Ziya Yergök.
SÖZ


"Allah uzun süreden beri ilk defa bizlere, Rusları kaçarken arkalarından seyretmeyi nasip etti."


Yukarıdaki söz, Köprüköy muharebelerinde büyük kahramanlık gösteren
Ziya Yergök'e ait.
Kaynak:
Hüdavendigâr Onur, Ziya Yergök, Dokuz Sütun, 27 Eylül 2021www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)