Vittoria Pisani
ressam


İzmirli İtalyan ressam


1899-197413 Ekim 1899 tarihinde Korfu adasında doğdu. İtalyan hükümeti tarafından finanse edilen İzmir Güzel Sanatlar Okulu Müdürlüğü'ne ressam olan babasının tayin edilmesi nedeniyle 1906 yılında 7 yaşındayken İzmir'e geldi. Bu okulda eğitim İtalyanca ve Fransızca yapılıyordu. Kendisi de sanatçı olan annesiyle İzmir'de deniz kıyısında yaptığı gezintiler ilk eserlerinden olan deniz ve gemiler konusunu çizmesinde etken oldu. Yelken yarışlarına katılıyordu. 17 yaşındayken bir incir tüccarının etiketini çizdi.

15 Mayıs 1919 tarihinde, İzmir'in ve Ege'nin işgali sırasında Yunan ordularının halka yaptığı zulümleri gördü. Annesi Melpomene, Yunanlı olmasına rağmen evleri Yunan işgal güçleri tarafından talan edildi, yakıldı.

Aile her şeyini bırakarak üzerindeki elbiselerle bir İtalyan gemisine binerek kaçtı. Pisani ailesi Roma'ya geldi. Vittorio, Güzel Sanatlar Akademisine yazıldı. 15 Mayıs 1919 sonrasında Yunanlıların izlediği Türkleri imha siyaseti İzmir’den tüm Batı Anadolu’ya genişledi. Yunan işgali her yerde insanlık dışı olaylara neden oldu. İnsanlar öldürüldü. Yerleşim yerleri soyuldu, yakılıp yıkıldı. Yunan idaresine geçen Türk topraklarında göç başladı. Yunan zulmü Avrupa basınına yansıdı. Venizelos işgal bölgelerinde zulüm yapılmadığını ileri sürdü.

21 Temmuz 1919 Paris Barış Konferansı Yüksek Konseyi'nde Beynelminel Tahkik heyeti kurularak durumun yerinde incelenmesi kararını aldı. Heyet yaptığı araştırmaların sonucunda Yunanlıların Türklere zulüm yaptığını doğrulayan bir rapor yayınladıysa da bu raporun Avrupa basınında yer alması engellendi. Bu rapora rağmen Paris Barış Konferansı Yunan işgalinin devamına karar verdi.

Tahkik komisyonunun raporunu ve Milli Mücadelemizi tanıtmak, Yunan işgalinin vardığı insanlık dışı seviyeyi Avrupa ülkelerine anlatmak için Mısırlı Prenses Kadriye Hüseyin'in 1921 de Roma’da Fransızca olarak yayımladığı Mukaddes Ankara’dan Mektuplar eserinde (lettres d'angora la Saınte) Vittorio Pisani'nin resimleri haklılığımızın kanıtı olarak yer aldı.

Anadolu'daki Yunanlı Ehl-i Salip seferini gören ressam Pisani'nin harp albümünden bazı suluboya resimler -Bu cümle Beyne'l müttefikin tahkikat heyetinin raporundan iktibas edilmiştir- ‘İşgal temeddün ettirici (medeniyet getirme) bir gayenin icrasından uzaklaşarak derhal bir fetih ve Ehl-i Salip (Haçlı) seferi manzarası iktibas etmiştir.’ açıklamasıyla resimleri tanıtılıyordu. Onun eserleri savaş ortamında haklılığımızın sanat belgesi olarak önemli bir görevi yerine getirdi.

1924’den itibaren Roma'nın la Tribuna İllustrata di Roma gazetesinde ön sayfa resimleri yapma görevini 1963’e kadar sürdürdü. Sanat hayatı boyunca 5000 olayı resimlendirdi.

27 Nisan 1974 tarihinde Venedik'in kuzeyinde yer alan ‘Belluno’da vefat etti.

İtalya jandarmasının tarihinde öne çıkan olayları çizdiği eserleri İtalya'nın tüm kışlalarını süslemekte ve Museo Storico dell'Arma dei Cara Binieri müzesinde bulunmaktadır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)