Gülay Karaoğlu
yazar, işinsanı3 Kasım 1957 tarihinde Ankara’da doğdu. İlkokul, lise ve üniversite öğrenimini Ankara’da tamamladı.

Lise yıllarında amatör olarak yerel dergilerde kısa yazılar yazdı.

Lise sonrası Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Edebiyat Bölümü'nde bir yıl okudu. Sonra ODTÜ İstatistik Bölümü'ne geçti. Buradan mezun oldu.

1984 yılında yerel bazda hayata dair makaleler ve denemeler üzerinde çalıştı. 1986 yılında İngilizce öğretmeni olarak özel bir kolejde iş hayatına başladı.

1992- 1999 T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Türkiye Eğitim Ana Planı yapılanması için araştırmacı olarak görevlendirildi.

16.8.1997 tarih ve 4306 sayılı Yasa ile 1997-98 öğretim yılından itibaren 8 yıla çıkarılan Zorunlu Eğitim Ana Planında Dünya Ülkelerinin eğitim sistemlerinin Türk Eğitim Sistemi ile karşılaştırmasını yaptı. 30 kişinin görev aldığı
ama aktif olarak sekiz veya on kişinin çalıştığı proje, 16.8.1997 tarih ve 4306 Sayılı Yasa ile kabul edildi.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde gerçekleşen Uluslararası Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) eğitim planlamaları toplantılarında MEB/TÜRKİYE temsilcisi olarak Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Uluslararası Unesco/OECD/Eurostat veri tabanının oluşturulması aşamasında Türkiye içinde MEB-DİE ve YÖK arasında veri koordinasyonunu sağladı.

1999-2004 T.C. Başbakanlık SHÇEK Bilgi İşlem ve Strateji Planlama Çalışmaları, personelin bilgisayar eğitimleri ve yeni bilgisayar alt yapısının oluşturulması görevlerini üstlendi.

T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü adına görevlendirildiği Dünya Bankası Sosyal Riski Azaltma Projesinde çalışmaları beğenilerek daha sonra Dünya Bankası Mali Eş Uzmanı olarak proje çalışmalarına devam etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün ve vakıfların alt yapısının güçlendirilmesi ve Sosyal Riskin Azaltılması amacıyla başlayan çalışmalarda Sinop, Zonguldak, Adana, Gaziantep, İstanbul, Ankara, Diyarbakır, İzmir, Ağrı, Van v.s. İllerdeki saha çalıştaylarına katıldı.

Proje kapsamında vakıfların teknik alt yapılarının oluşturulması ve güçlendirilmesi, Yerel Girişim Projelerinin Türkiye geneli yaygınlaştırılması, kaymakamların ve valilerin sosyal yardım alanında eğitilmesi, proje sonuçlarının Dünya Bankası ve IMF’ye raporlanması aşamalarında doğrudan sorumluluk aldı.

565 Milyon dolarlık Proje IMF'ye sunduğu (İngilizce/Türkçe) denetleme raporuyla ve hazırlanan bilgisayar yazılım alt yapısıyla Dünya’daki en başarılı projeler arasında yerini aldı.

2004- 2006 T.C. Devlet Bakanlığında vekâleten İstihdam Koordinatörü olarak Aktif İş Gücü Programlarının geliştirilmesi kapsamında dernekler ve sendikalarla ortak çalışmalar yürüttü. Hindistan Dünya Bankası Mali Yönetim Sistem uygulamaları çalışmalarına katıldı.

2006-2007 yılları arasında Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirilen, T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu hizmetlerinin değerlendirilmesi amacıyla yaptırılan,

a) Özürlü Hizmetlerinin Değerlendirilmesi,
b) Yaşlı Hizmetlerinin Değerlendirilmesi
c) Gençlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi araştırma koordinatörlüklerini yürüttü.

2007 yılında T.C. Başbakanlık Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nden emekli oldu. Emekli olduktan sonra Kalkınma Ajanslarında Bağımsız Değerlendirme Uzmanı olarak çalıştı.

2007-2009 döneminde Muğla/Milas Kadın Girişimci Grubunda aktif görev alarak, “Muğla Kadınlarının girişimcilik portfoyi” araştırmasına katkı sundu. MUĞLA'da yenilenebilir enerji ve çevre konularında araştırmalar yaptı. GÖZLEMEVİ kurulması için araştırmalar yaptı.

Bodrum Küçük Sanayi Sitesi Yapı Koop. için hazırladığı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Fizibilite çalışması projesi, Güney Ege Kalkınma Ajansından alınan hibe desteğiyle başarıyla tamamlandı.

Leleg Uygarlığı Pedasa Koruma ve Yaşatma Derneği için Bodrum Yarımadası ve Pedasa Antik Kenti Geçmiş Gelenek ve Göreneklerin Kültür, Doğa-Spor Ve Turizmle Entegrasyonu Projesi'ni hazırladı.

Bodrum Ziraat Odası için Mumcular Bölgesi Alternatif Kırsal Kalkınmayı Destekleyici Stratejik Eylem Planları projesi hazırladı, uygulamalar yarım kaldı.

2014-2016 yılları arasında Almanya, Finlandiya, Avusturya ve Irak gibi ülkelerde İnsan Hakları konularında araştırmalar yaparak toplumu bilinçlendirici yayın hazırlıklarını tamamlamaya çalıştı.

“Yaşam Kalitesinin Artırılması ve Farklılığımızın Farkındalığı” konulu kadınlarla ilgili araştırma çalışması Muğla, Mersin, Adana, Bitlis, Van ve Ağrı bölgelerinde devam etmektedir.

2016-2018 yılları arasında ise Muğla Universitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanlığı tarafından analiz çalışmaları tamamlanmış Agro-Park Projesinin uygulama projesini hazırladı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda gerekli görüşmeler yapıldı.

Muğla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü'nde “Anadoluda Taş Yapı Teknikleri ve Taş Yapı Mirası“ adlı kitap çalışmasında sekretarya görevini yürüttü.

Halen Avrupa Birliği ve Kalkınma Ajansları projeleri konularında danışmanlık hizmetlerini sürdürmekte, araştırma ve çözümleme çalışmalarına devam etmektedir.

Gazetelerde köşe yazılarını ve kısa hikaye çalışmalarını da sürdürmektedir.
Yayınları

ORTA I-II-II İngilizce Hazırlık Kitabı- Ders Kitabı ( Vizyon Yayıncılık – A. Hikmet İnce )- 1993....

Ortaokul ve Lise: İngilizce Hikaye Kitapları- Ders Kitabı (Vizyon yayıncılık – A. Hikmet İnce) - 1994

Işık Güçlerinin Yükselişi -I / Lemurya Kampı (Roman)-Gülay Karaoğlu

Işık Güçlerinin Yükselişi -II/ Ateş Çemberi (Roman) (baskıda)-Gülay Karaoğlu

Mumyalaşmış Hayaletler –I /Gülay Karaoğlu

HAZAL isimli kitap ve Ateş Çemberi Senaryo çalışmalarına devam etmektedir.
Araştırma Koordinatörlükleri ve Raporlar

Türkiye Özürlü, Yaşlı Ve Gençlik Hizmetlerinin Değerlendirilmesi (Dünya Bankası finans desteği)

Saha Çalışmaları: Türkiye Geneli
Uluslararası Çalışmalar

1. Eğitim Ana Planı Ülke Karşılaştırmaları / DPT Arşiv
2. OECD Database / OECD Yayınları
3. Statistical Year Book / Ülke İstatistikleri (UNDP Yayınları)
4. CCT Transfer workings- Meksika (Dünya Bankası Yayınları)
5. World Bank Finanace Workings- Hindistan (Dünya Bankası - Hindistan)
6. Education At A Glance- Fransa-Hollanda (OECD Yayınları)
7. Youth Workings – İtalya (Avrupa Birliği Gençlik Çalışmaları)www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)