Nuri Köstüklü
akademisyen, yazar1959 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Yalvaç’ta, Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi ve Ankara Yüksek Öğretmen Okulu’nda tamamladıktan sonra 1983 yılında Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü’ne Araştırma Görevlisi olarak atandı. Aynı Enstitü’de 1984 sonunda Yüksek Lisansını tamamladı. “Milli Mücadele’de Denizli Isparta ve Burdur Sancakları” konulu Doktora teziyle “Dr.” ünvanını aldı. 1989’da Selçuk Universitesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalına “Yardımcı Doçent” olarak atandı. Ekim 1992’de “Doçent”, Mart 1998’de “Profesör” oldu. Fakülte yönetiminin çeşitli kademelerinde görev aldı. Anabilim Dalı Bşk., Bölüm Bşk., Fakülte Kurulu Üyeliği, Üniversite Yönetim Kurulu, Üniversite Senato Üyeliği, Merkez Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 1994-1998 yıllarında “Dekan Yardımcılığı” ve 2007-2009 yıllarında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi kurucu Dekanlık
görevlerini yaptı.

1995’te Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyeliğine seçildi. Atatürk Araştırma Merkezi’nin, çeşitli projelerinde yıllarca görev yaptı. ATAM Bilim Kurulu, ve Yayın Çalışma Gurubu üyelikleri 2013 yılına kadar devam etmiştir.

Prof. Dr. Köstüklü, 1995- 1998 yıllarında YÖK/ Dünya Bankası Millî Eğitimi Geliştirme Projesinde bulundu, Sosyal Bilimler Öğretimi akademik çalışmalarında “Panelist” olarak görev yaptı. Aynı proje çerçevesinde Tarih Öğretimi ve Öğretmen Yetiştirme Programları üzerine araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere YÖK tarafından 1997’de İngiltere’ye gönderildi. Leeds Universitesi School of Education’ da eğitim gördü ve buradan sertifika aldı. Ayrıca KKTC, Belçika, Mısır, Bulgaristan, Yunanistan, Kazakistan,Azerbaycan, Hırvatistan, Kosova, Makedonya, Arnavutluk, Polonya, Ukrayna, Fransa, İspanya, Çekya, Rusya ve Kırgızistan’da akademik programlara katıldı. Alanıyla ilgili araştırma ve incelemelerde bulundu.

Halen Konya N.E. Üniversitesi A. Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı ve Üniversitenin Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Koordinatörü olan Prof. Dr.Köstüklü’nün Milli Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Yakınçağ Türk Tarihi ve Tarih Öğretimi alanlarında 20 araştırma kitabı ve millî ve milletlerarası kongrelerde sunulanlarla birlikte 150’nin üzerinde bildiri ve makalesi yayınlanmıştır.


ESERLERİ:

1- Milli Mücadele'de Denizli, Isparta ve Burdur Sancakları, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1990, XXVI+433 sayfa; Genişletilmiş 2.baskı, Başbakanlık Atatürk Araştırma Merkezi yay. Ankara 1999.

2- 1820-1836 Yıllarında Hamid Sancağı ve Türkiye (182 Numaralı Isparta Şeriye Siciline Göre), Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi yay., Konya 1993.

3- Yeni ve Yakınçağda Türk Dünyası Tarihi , Çizgi Kitabevi, Konya 1995.

4- Sosyal Tarih Perspektifinden Yalvaç'ta Aile (1892-1908), Günay Ofset, Konya 1996.

5- Tarih Boyunca Ortadoğu-Anadolu İlişkileri, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya 1992.

6- Sosyal Bilimler Öğretimi, YÖK/ Dünya Bankası Eğitimi Geliştirme Projesi, Ankara 1997. (Bu kitabın Hazırlanmasında Panelist olarak bulundu)

7- Sosyal Bilimler ve Tarih Öğretimi, Konya 1998; 4. baskı, Konya 2006; 5. Baskı, Çizgi kitabevi yay., Konya 2014

8- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, (Ortak yayın) Atatürk Araştırma Merkezi Yay., Ankara 2000. 2. baskı Ankara 2002.

9- Kazım Karabekir ve Eğitim- Savaş ve Ermeni Terörünün Geride Bıraktığı Bir Dramın Hikayesi, Çizgi Kitabevi yay., Konya 2001; 2. Baskı, Konya 2002. 3.baskı,Konya 2006, 4. baskı, Konya 2007; 5. baskı Konya 2009.

10- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, (Ortak yayın) Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara 2002.

11- Vatan Savunmasında Mevlevihaneler (Balkan Savaşları’ndan Millî Mücadele’ye), Çizgi Kitabevi, Konya 2005; 2. baskı, ATAM yay., Ankara 2010

12- Milli Mücadele’de Manisa -Uşak -Afyonkarahisar -Konya Hattı ((8. Fırka ve Akşehir Kalem Riyasetleri Şifre-i Mevrude Defteri), Atatürk Araştırma Merkezi yay., Ankara 2009.

13- Yalvaç Tarihi Üzerine Araştırmalar (Tanzimattan Cumhuriyete), Yalvaç Belediyesi Kültür yay., Ankara 2010.

14- Yeni ve Yakınçağda Kurulan Türk Devletleri, Çizgi Kitabevi yay., Konya 2011

15- İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Ders Kitabı, (Editör: Prof. Dr. Nuri Köstüklü), MEB yay., Ankara 2011.

16- İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Öğretmen Kılavuz Kitabı, (Editör: Prof. Dr. Nuri Köstüklü), MEB yay., Ankara 2011.

17- İlköğretim Sosyal Bilgiler 6 Öğrenci Çalışma Kitabı, (Editör: Prof. Dr. Nuri Köstüklü), MEB yay., Ankara 2011.

18- Naci Kum, Yalvaç Armağanı- Yalvaç Tarih ve Coğrafyası, Yalvaç 1925 (Yayına Hazırlayan: Nuri Köstüklü- Ali Yüncü), Yalvaç Belediyesi yay., Ankara 2012

19- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I, (Ortak yayın) An. Üniv., Açıköğretim Fakültesi yayınları, Eskişehir Ekim 2012.

20- Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Araştırmaları I, Çizgi Kit. Yay., Konya Eylül 2013; 2. baskı Ekim 2013, 4. Baskı Ekim 2016.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)