Halis Ayhan
akademisyenYozgat'ta doğdu. İlk ve orta öğrenimini Kayseri ve Yozgat'ta tamamladı. 1966'da yüksek öğrenimini bitirdi. 1966-1970 yıllarında Çorum Lisesi felsefe grubu öğretmenliği ve Çorum İmam Hatip Lisesi müdürlüğü yaptı. 1970-1975 yıllarında Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nde Din Psikolojisi ve Pedagojisi öğretim görevlisi olarak bulundu. Aynı yıllarda Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Tarihi alanında öğretim üyeliği (doktora) tezini tamamladı.

1975-1983 yıllarında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğü yaptı. Enstitünün fakülteye dönüşmesiyle aynı yerde öğretim üyesi ve bölüm başkanı olarak görevine devam etti. 1987-1988 yıllarında yurt dışında bulundu.

1988-1991 yıllarında TDV İslam Ansiklopedisi genel müdürlüğü görevinde bulundu.

Halen Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı'dır. Mart 2005’te Yükseköğretim Kurulu üyeliğine atandı.

Evli ve dört çocuk babasıdır.

ESERLERİ:
1. Eğitime Giriş ve İslamiyet’in Eğitime Getirdiği Değerler, İstanbul: Damla Yayınları, 1986.
2. Eğitim Bilimine Giriş, İstanbul : Şule Yayınları, 1995.
3. Din Eğitimi ve Öğretimi, İstanbul : Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, 1997.
4. Türkiye’de Din Eğitimi, İstanbul : Marmara Üni. İlahiyat Fak. Yayınları, 1999.
5. 21. Yüzyılda Eğitim ve Türk Eğitim Sistemi (Orhan Oğuz, Ayla Oktay vd birlikte), İstanbul: SEDAR Yayınları, 2001.
6. Din ve Ahlak Eğitim Öğretimine Yeni Yaklaşımlar (Hayati Hökelekli, Yurdagül Mehmedoğlu, Mustafa Öcal ve Halil Ekşi'yle birlikte), İstanbul : DEM Yayınları, 2004.
HAKKINDA YAZILANLAR

BİR NESLİN ÖNCÜLERİ
İlk İmam Hatip Kuşağından Portreler

Yazar: Mahmut Çetin
Ön İnceleme: Şükrü Öztürk, Süreyya Balkış, Ömer Kara
Kapak Kompozisyonu: Ömer Kara
Sayfa Düzeni: Vadi Grafik
ISBN: 978-605-9004-04-6
BİYOGRAFİ NET YAYINCILIK
1.Baskı Kasım 2017 Ankara
Sayfa: 702
Ebat: 16x23


BİR NESLİN ÖNCÜLERİ’nde anlatılan isimler:

Tayyar Altıkulaç, Hüseyin Albayrak, Hüseyin Aydın, Halis Ayhan, Niyazi Baloğlu, Ahmet Baltacı, Ali Şakir Ergin, Halit Güler, Kemal Güran, Ahmet Gürtaş, Yasin Hatiboğlu, Halil Hayıt, Avni İlhan, Hayreddin Karaman, Mehmet Kervancı, Hamdi Mert, Şevki Özkan, Şükrü Öztürk, Selahattin Parladır, Mehmet Ali Sarı, Rıza Selimbaşoğlu, Mehmet Solmaz, Bekir Topaloğlu, Sami Uslu, Ahmet Uzunoğlu, Mustafa Uzunpostalcı, Yakup Üstün, Mustafa Saim Yeprem, İrfan Yücel.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)