İsmet Bora Binatlı
şair, yazar1944 yılında Rize'nin Hemşin ilçesinde doğdu. Ekonomi tahsili yapmış olup bir kamu kuruluşundan emeklidir.

Yazma hevesi, ilkokul sıralarında başladı. Daha çok şiir denemeleri yaptı. Sonraki yıllarda şiir yazmaya ağırlık verdi. Bir çok dergi ve gazetede nesir çalışmaları da yayımlandı.

1961 yılında Erzurum'da Milletin Sesi gazetesinde ilk denemeleri çıktı. Erzurum Matbuat Antolojisi'nde yer aldı. Daha sonra İstanbul'da yayımlanan Size Dergisi, Ankara'da İlk Yaz dergisi, Ortanca Dergisi, Anadolu Dergisi gibi dergilerin yazı kurulunda bulundu. Ülkenin çeşitli illerinde çıkmakta olan bir çok dergide yazı ve şiirleri yayımlandı. Halen iki ayrı derginin yazı kurulunda görev almaktadır.

İlesam üstün hizmet ve başarı ödülü, Güllük dergisi Türk şiirine hizmet ödülü, Gasat usta kalem başarı ödülü, Anadolu aşıkları Ahmet Tufan Şentürk Türk diline hizmet onur ödülü ve Dünya Söz akademisi ile yol dergisinin müştereken verdikleri Türk edebiyatına ve şiirine üstün hizmetinden dolayı onur ödülü sahibidir.

Üç adet ilahi formunda, bir adet Türk Halk Müziği ve yirmi adet Türk Sanat Müziğe dalında bestelenmiş eseri vardır. Ankara'da ikamet etmektedir. Kuşlukta Yazarlar Topluluğu üyesidir.

Binatlı’nın 10 şiir kitabı, bir deneme kitabı, iki mesleki kitabı bulunmaktadır.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)