Vefa Taşdelen
akademisyen, yazar1966 yılında İnebolu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nden mezun oldu. Aynı bölümde 'Varoluşçuluk ve Edebiyat Etkileşimi' başlıklı yüksek lisans tezini hazırladı. Van’ın Gürpınar ilçesinde iki yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1994 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne araştırma görevlisi olarak girdi. 1997-2000 yılları arasında, Seyir Estetik ve Sanat Dergisi’ni yönetti. 2000 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde araştırma görevlisi oldu. 2004’te 'Søren Kierkegaard’un Varoluş Alanlarında Benliğin Oluşamaması Sorunu ve Bir Çözüm Önerisi Olarak Sevgi Alanı', 2006’da 'Eğitim Hermeneutiği Sorunsalı Üzerine Felsefi Bir Araştırma' başlıklı doktora tezlerini savundu.

2007 yılında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne öğretim üyesi olarak girdi. 2008-2011 yılları arasında Müştehir Karakaya ile birlikte Beyaz Gemi Kültür ve Sanat dergisini çıkardı. Çeşitli dergilerde felsefe, edebiyat, sanat ve eğitim konularında yayınlanmış deneme ve makaleleri vardır. Halen Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.

ESERLERİ:

Sanat Akımları Sorunsalı ve Sürrealizm (inceleme, Girişim Yayınları, 1996) Ay Çekimi (şiir, Seyir Yayınları, 1998), Düşünmek Özgürlüğü (deneme, Seyir Yayınları, 1998), Sanat Yazıları (deneme, Seyir Yayınları, 1998), Kaygı Kavramı (Søren Kierkegaard’dan çeviri-inceleme, Hece Yayınları, 2004), Kierkegaard’da Benlik ve Varoluş (inceleme, Hece Yayınları, 2004), Felsefe Eğitim Sanat: Saffet Bilhan Armağanı (derleme, Sabri Büyükdüvenci’yle birlikte, Hece Yayınları, 2006), Hermeneutiğin Evrimi, Kesitler (inceleme, Hece Yayınları, 2008), Önsözler (Søren Kierkegaard’dan çeviri, Ralph Lebro’yla birlikte, Beyaz Gemi Yayınları, 2010), Eğitimden Felsefeye: Necmettin Tozlu Armağanı (derleme, Ahmet Yayla ve Alaattin Karaca’yla birlikte, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yayınları, 2011), Felsefeden Edebiyata, (deneme-inceleme, Hece Yayınları, 2013), Çağın Sorunları Karşısında Eğitim (derleme, Necmettin Tozlu ve Mehmet Önal’la birlikte, Bayburt Üniversitesi Yayınları, 2014).
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)