Abdülhak Mihrünnisa Hanım
şair1864 yılında doğdu. Müverrih Hayrullah Efendi’nin kızı, Abdülhak Hamid Bey’in kızkardeşi ve Keçecizade Fuad Paşa’nın torunu Hikmet Bey’in eşidir.

Şiirleri, divan şiiri geleneğinden çok Tanzimat sonrasında gelişen yeni edebiyata yakındır. Kalemindeki nezaket, fikrindeki parlaklık, güzellik ve tazelik az bulunur niteliktedir.
ENGLISH BIOGRAPHY

Abdülhak Mihrünnisa Hanım

Mihrünnisa Hanım was born in 1864. She is the daughter of Müverrih Hayrullah Efendi, the sister of Abdülhak Hamid Bey and the wife of Keçecizade Fuad Paşa’s grandson Hikmet Bey. Her poems are closer to the new literature that developed after "Tanzimat," rather than "Divan" poetry. The gentleness of her pen and the brilliance, beauty and freshness of her thoughts are rare among the poets of her period.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)