Abdülhamit Hamdi Efendi
milletvekili


din adamı1871 Diyarbakır doğumludur. Diyarbakır Sultanisi Ulum-u Diniye ve Farisi Müderrisi iken, I.Dönem Diyarbakır Milletvekili seçilmiştir. 14.3.1928'de vefat etmiştir.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)