Mehmet Alim Çınar
milletvekili, din adamı


Müderris Alim Efendi


“Büyük Hoca”1861 yılında Kayseri Bünyan’da doğdu. Babası Bünyan’ın ileri gelenlerinden Abdülkadir Efendizade Mehmet Efendi’dir. Anne Adı Fatma Hanım’dır. Halk arasında “Büyük Hoca” lakabıyla bilinirdi.

İlk ve orta öğrenimini Bünyan’da tamamladı. Kayseri ve Adana medreselerinde öğrenim görerek müderrislik icazeti aldı.

Öğrenimi sonrasında Kıbrıs’ta müderris olarak göreve başladı. Rodos, İzmir, İstanbul ve Sivas medreselerinde müderrislik yaptı. Bu arada vaizlik görevinde bulundu.

İlk günlerinde Milli Mücadele'ye katıldı. Sivas’ta Milli Mücadele lehinde verdiği bir vaazdan dolayı Damat Ferit Hükümeti'nin yöneticileri tarafından tutuklanarak İstanbul’a gönderildi. Orada bir süre Bekir Ağa Bölüğü'nde tutuklu kaldı. Divan-ı Harb-i Örfi’de yargılandı. Beraati üzerine serbest bırakıldı. Kayseri’ye geldi. Buradaki ulusal çalışmalara katıldı. Kuva-yı Miliye lehindeki vaazlarını sürdürdü.

Bünyan İlçe Meclisi İdare Azası oldu. TBMM 1. Dönem için yapılan seçimlerde 59 yaşında Kayseri milletvekili oldu. 23 Nisan 1920’de Meclisin açılışında hazır bulundu. TBMM'de Şer'iye ve İrşat Encümenlerinde görev aldı.

İstiklal Savaşı'nın en kritik dönemlerinde Meclisteki konuşmaları ve Ankara camilerinde verdiği vaazlarla halkın moralinin yükselmesine çalıştı. Bu arada Ankara Fetvası'nı "Kayseri Mebusu Ulemadan Mehmet Âlim" unvan ve ismiyle imzaladı.

Evli ve 13 çocuk babasıydı. Arapça ve Farsça bilirdi. Milletvekilliği sona erince, Bünyan’a döndü. 30 Aralık 1923 tarihinde vefat etti.

Ailesi ölümünden sonra “Çınar” soyadını aldı.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)