Ömer Vehbi Büyükyalvaç
milletvekili, din adamı1870 yılında Isparta'nın Yalvaç ilçesinde doğdu. Babası Çolak Hafızzade Mustafa Efendi'dir. Yalvaç Sibyan Mektebi'nde okudu. Müftü Hacı Ahmet Rıza Efendi'den ders aldı. Yüksek tahsilini Konya'da yaparak icazet aldı.

Konya İrfaniye Medresesi’nde uzun yıllar müderrislik yaptı.

1908 Osmanlı Mebusan Meclisi’nde ve ilk açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde milletvekili olarak görev yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Şer’iye ve Evkaf Komisyonunda çalıştı.

1922’de Mebusluktan ayrılarak Konya Müftülüğü görevini sürdürdü. Kurtuluş Savaşı’ndaki hizmetlerinden dolayı İstiklal Madalyası aldı.

Konya Bidayet Mahkemesi üyeliği, İstinaf Mahkemesi üyeliği, Konya Hukuk Mektebi'nde ve Darul Hilafe’de Ahlakı Muhammediye ve Arapça dersi öğretmenliği yaptı. Aynı sıralarda Alaaddin Camii’nde vaizlik görevine de devam etti.

Milli Mücadele döneminde Müdafa-i Hukuk Cemiyeti geçici başkanlığında bulundu. Bu sıralarda, “Konya halkı diğer vilayetler ahalisi gibi devletin mevcudiyeti ve şerefiyle bağdaşmayan hiçbir anlaşmayı kabul etmeyecektir” diyerek milletin hissiyatına tercüman olmuştur.

Evli ve dokuz kız çocuk babasıydı. 13 Mayıs 1927 tarihinde vefat etti.

“Büyükyalvaç” soyadını alan Ömer Vehbi Efendi'nin mezarı Konya’dadır.

www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)