İbrahim Şevki Efendi
milletvekili


din adamı1866 yılında Arhavi'de doğdu. Babası Ahmet Bey, annesi Fatma Hanım'dır.

Süleymaniye Siyavuş Paşa Medresesi ve Mekteb-i Müvab (Kadı vekilliği okulu) mezunudur.

Temyiz Azalığı, Naiplik ve Bidâyet Mahkemesi Hukuk Başkanlığı yaptı.

TBMM 1. Dönem Lazistan Mebusluğu yaptı. Temyiz Azalığını tercih etmesi nedeniyle 4 Ekim 1920 tarihinde mebusluktan istifa etti.

1923 yılında vefat etti.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)