Mehmet Kaan Çalen
akademisyen7 Nisan 1981 tarihinde Edirne’nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan’da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu.

2008 yılında Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. 2013 yılında aynı anabilim dalında doktorasını bitirdi.

2005 yılından beri Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Çeşitli dergi, gazete ve internet sitelerinde yayınlanmış yazıları vardır.
Akademik Özgeçmiş

Doğum Yeri : Keşan
Doğum Tarihi: 7 Nisan 1981
Yabancı Dil: İngilizce

Eğitim Durumu
•Lise » 1999 Yılı mezunu
Keşan Anadolu Lisesi
•Lisans » 2004 Yılı mezunu
Trakya Üniversitesi Tarih Bölümü
•Yüksek Lisans » 2008 Yılı mezunu
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Tarihi
Yüksek Lisans Tezi;
II. Meşrutiyet Döneminde Osmanlı Meclis-i Mebusanı'nın Çalışmaları (1908-1912)

•Doktora » 2013 Yılı mezunu
Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Anabilim Dalı
Doktora Tezi;
II. Meşrutiyet Döneminde Tarih Düşüncesi

» Akademik Unvanlar
•Araştırma Görevlisi » 2005 Yılında
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
•Doktor » 2013 Yılında
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

» İş Tecrübesi
•Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Araştırma Görevlisi (Dr.) » 22 Şubat 2013 tarihinden bu yana devam ediyor..
•Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Araştırma Görevlisi » 17 Eylül 2007 - 22 Şubat 2013 tarihleri arasında
•Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Araştırma Görevlisi » 15 Aralık 2005 - 17 Eylül 2007 tarihleri arasında
ESER-AYRINTI

II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi
Mehmet Kaan Çalen
Ebat: 12x19,5
Sayfa Sayısı: 332
Kağıt: 60 gr. Enso Creamy
Kapak: Karton Kapak
ISBN: 978-605-155-006-0

Bir dönemin tarih düşüncesini bilmek, o dönemi anlayabilmek adına çok önemlidir. “II. Meşrutiyet Döneminde Türk Tarih Düşüncesi” ismini taşıyan bu kitap, tarih düşüncesi gibi önemli bir kriterden yola çıkarak, Cumhuriyet’in laboratuvarı şeklinde tanımlanan bir dönemin daha iyi anlaşılmasına mütevazı bir katkı yapabilmek arayışının ürünüdür.

II. Meşrutiyet pek çok alanda olduğu gibi tarihçilikte de Cumhuriyet dönemi için bir temel vazifesi görmüştür. Tarihe ilginin arttığı, tarihin konu, zaman ve mekân plânında genişlediği, popüler ve ilmî düzeydeki yayınların muazzam ölçüde artış gösterdiği, ilk kurumsal tarih çalışmalarının ve belge neşirlerinin yapıldığı, Batılı usûllerin önem kazandığı, tarih felsefesine ve tarih yazımına ait çeşitli meselelerin ilk defa tarihçiliğimizin gündemine girdiği, geleneksel tarihçiliğin devrettiği mirasın eleştirel bir gözle değerlendirildiği, Cumhuriyet döneminde de temsil edilen Anadolucu, Türkçü, İslâmcı vs. tarih telâkkilerinin ilk örneklerinin vücuda getirildiği bir dönem olarak II. Meşrutiyet, modern Türk tarihçiliğinin üzerinde yükselebileceği zemini hazırlamıştır. Kitap, dönemin tarihçilerinin ve düşünürlerinin; tarih, tarihçilik, tarih yazımı, tarihin epistemolojisi, tarih metodolojisi, tarih eğitimi, tarihin faydası, millî tarih, millî kimlik gibi konularda ne düşündüklerini anlamak suretiyle II. Meşrutiyet dönemi Türk tarih düşüncesinin vücuda getirdiği birikimi ortaya koymaya çalışmıştır.

Her ne kadar çalışmanın dayandığı metinler, II. Meşrutiyet gibi görece uzak bir tarihî dönemden sesleniyor olsa da günümüz tarihçileri ile tarihe ve kimlik meselesine ilgi duyan zihinlerin anlamlı bulacağı bir takım sözler de ihtiva etmektedir.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)