Ali Çerkezoğlu
doktor


Taksim Gezi Parkı Platformu Üyesi


İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri1989 İstanbul Tıp Fakültesi mezunu. Adli Tıp Uzmanı. Tüm Sağlık-Sen ve SES kurucu ve yöneticisi. 2002-2004 İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyesi, 2004-2006 Genel Sekreteri. 2006-2010 TTB Merkez Konseyi Üyesi.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile evli. Bir çocukları var.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)