Vahap Coşkun
hukukçu, akademisyenLisans ve yüksek lisansını Dicle Üniversitesi'nde yaptı. Doktorasını Ankara Üniversitesi'nde tamamladı. Çeşitli gazete ve dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi var. Halen Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak çalıyor. Taraf gazetesi köşe yazarı.

ESERLERİ:

1.İnsan Hakları: Liberal Bir Tahlil
2.Ulus-Devletin Dönüşümü ve Meşruluk Sorunu
3.Toplumsal Barışın İnşası: Sivil Anayasa Arayışı (Heinrich Böll Stiftung Derneği ve Diyarbakır Barosu Yayını, 2009) başlıklı kitabın editörlüğünü yaptı.www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)