Ertan  Eğribel
akademisyen, yazarBölüm: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü.
Anabilim Dalı: Genel Sosyoloji ve Metodoloji

İş Adresi: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Sosyoloji Bölümü Ordu Caddesi
34459 Beyazıt İstanbul Türkiye
ÖĞRENİM DURUMU
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Tez Konusu: Çizgi-Romanların Toplumsal Temelleri, 1987

Doktora:İstanbul Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü
Tez Konusu: Resim Sanatı ve Türk Resminde Batıcılaşma Eğilimleri, 2000BİLİMSEL YAYINLAR

Kitaplar
1.- Niçin Arabesk Değil?, Süreç Yayınları, İstanbul, 1984.
2.- Türk Müziği, (Konu ve Tez Sahibi: Ertan Eğribel), İ.Ü.E.F. Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1993.
3.- Resim Sanatı ve Türk Resminde Batılılaşma Eğilimleri, Sarmal Yayınevi, İstanbul, 1994.
4.- Kıbrıs Üzerine, Sosyoloji Yıllığı 2, Mehmet Genç’e Saygı, (Yön. Baykan Sezer, Ortak Çalışma), Sosyoloji Araştırma Merkezi ve Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı Yayınları, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul, 1998.
5.- Batı Yayılmacılığı, Sosyoloji Yıllığı 3, Prof. Dr. Nihat Nirun İçin, (Yön. Baykan Sezer, Ortak Çalışma), Atatürk Üniversitesi K.K. Eğitim Fakültesi Basımevi, Erzurum, 1998.
6.- Tarih ve Sosyoloji, Sosyoloji Yıllığı Kitap 4, Ümit Meriç Yazan’a Armağan, Çantay Kitabevi, Yay. Haz. Ertan Eğribel, İstanbul, 1999.
7.- Osmanlılık, Sosyoloji Yıllığı Kitap 7, Eyüp Kemerlioğlu’nun Anısına Armağan, Yay. Haz. Ertan Eğribel, İstanbul, 2000.
8.- XIX. Yüzyıl, Sosyoloji Yıllığı Kitap 8, Unutmadıklarımız, Yay. Haz. Ertan Eğribel, İstanbul, 2001
9.- XX. Yüzyıl, Sosyoloji Yıllığı Kitap 9, Baykan Sezer’e Selamlar, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Öncü Basım Yayıncılık, İstanbul, 2002.
10.- Kemal Tahir’in 30. Ölüm Yıldönümü Anısına, Sosyoloji Yıllığı Kitap 10, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2003.
11.- Baykan Sezer’e Armağan, Baykan Sezer ve Türk Sosyolojisi, Sosyoloji Yıllığı Kitap 11, Yay. Haz. Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2004.
12.- Debates on Music in Turkey, Kwik Publishing-Printing, Ottawa, Canada, 2004. (Debates on Music in Turkey, 2.Baskı, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006.)
13.- Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Sosyoloji Yıllığı Kitap 12, Semavi Eyice’ye Saygı, Ed: Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2005.
14.- Sosyoloji ve Coğrafya, Sosyoloji Yıllığı Kitap 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı, Ed: Ertan Eğribel-Ufuk Özcan, Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, 2006.
15.- Bilim Sosyolojisi: Bilim Tarihi ve Yöntem, Sosyoloji Yıllığı Kitap 16, Ed: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2007.
16.- Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişimi I, Kıta Avrupası Etkisi, Sosyoloji Yıllığı 18, Ed., Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2009.
17.- Türkiye’de Toplum Bilimlerinin Gelişmesi II, Anglo-Amerikan Etkisi, Sosyoloji Yıllığı 18, Ed. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2009.
18.- Türk Sosyologları ve Eserleri I, Sosyoloji Yıllığı 20: Temel Tartışmalar, Yay. Haz. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2010.
19.- Türk Sosyologları ve Eserleri II, Sosyoloji Yıllığı 20: Genel Eğilimler ve Kurumsallaşma, Ed.. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2010.
20.- Kemal Tahir 100 Yaşında, Ed:. Ertan Eğribel, Fatih Andı, Kültür Bakanlığı, Ankara, 2010.
21.- Ahmet Ağaoğlu, Mütareke ve Sürgün Hatıraları, Yay. Haz. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2010.
22.- Değişim Sosyolojisi, Dünyada ve Türkiye’de Toplumsal Değişme, Sosyoloji Yıllığı 21, Yay. Haz. Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Kitabevi Yay., İstanbul, 2011.
23.- I. Türkiye Çocuk Hakları Stratejisi (2012-2016), Yay. Haz.: M. Ruhi Şirin, A. Gülan, Yazım Grubu: Ertan Eğribel, F. Selda Bülbül, Uğur Değirmenci, A. Gülan, Ö. Kars, Y.A. Kulca, N. Oktay, M.R. Şirin, Çocuk Vakfı Yayınları, İstanbul, 2011.
24.- Uygarlık Krizi, Sosyologca- 1, Editör: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2011.
25.- Kaos İçinde Birlik, Birlik İçinde Açmaz?, Sosyologca- 2, Editör: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2011.
26.- Ortadoğu’nun Balkanlaşması?, Sosyologca- 3, Editör: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012.
27- Buharlaşan Her Şey Katılaşıyor?, Sosyologca- 4, Editör: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012.
28-Tarih ve Uygarlık İstanbul Dergisi, 1-2, Akdeniz’de Karşılaşmalar, Editör: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2012.
29-Türkiye’de Sosyoloji, Ed. Çağatay Özdemir, Yazarlar: Mehmet Akgün, Fahri Atasoy, Nilgün Çelebi, Yıldız Akpolat, H.Bayram Kaçmazoğlu, Ufuk Özcan, Ertan Eğribel, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını, NO: 1606., 2012.
30- Türkiye’de Modernleşme: Batılılaşma Yerine Küreselleşmenin İkamesi, Sosyoloji Yıllığı 22, Editör, Ertan Eğribel, Ufuk Özcan,Doğu Kitapevi, İstanbul, 2013.
31.- Küre-Muhazakar Otoriterlik?, Sosyologca- 5, Editör: Ertan Eğribel, Ufuk Özcan, Doğu Kitabevi, İstanbul, 2013.
YÖNETİLEN TEZLER

Yüksek Lisans Tezleri
1.- Mehmet Karakaş, XIX. Yüzyılda Türkçülük Akımı ve Osmanlı’da Rusya Kökenli Türkçülerin Önemi ve Rolü, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
2.- Mustafa Kemal Şan, XIX. Yüzyıl Geçiş Dönemi Osmanlı Aydını, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
3.- Ferit Güneri, Devlet Ana Kaynakçası: Devlet Ana Romanının Türk Düşünce Hayatındaki Yankıları, Yüksek Lisans Tezi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
4.- Elif S. Genç, Charles White ve İstanbul’da Üç Yıl, 1844’de Türklerin Adetleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999.
5.- Vehbi San, Batı Avrupa Türkleri Üzerine Sosyolojik Bir Deneme: Belçika Örneği, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
6.- Ülfet Akpınar, Türk Edebiyatında Fetret Devri: Tanzimat Edebiyatı, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2000.
7.- Ethem Murat Anaç, Türkiye’de Kent Planlama: Gelişimi, Kuramlar ve Çalışmalar, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
8.- Mehmet Anık, Eğitimde Yenileşme ve Türkiye’de Lise Sosyoloji Ders Kitapları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
9.- Handan Keskin, Türk Tiyatrosunda Yenileşme ve Toplumsal Konular, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
10.- Ersin Çağın, Batı Düşüncesinde Dine Yeni Yaklaşımlar, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
11.- Devrim Vardar, İşgal İstanbulu, (1918-1923), İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
12.- Kübra Yücel, Yeni Türkiye ve Dış Göçler-Türkiye Cumhuriyeti ve Gelen Dış Göç Dinamiği, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010.
13.- Gözde Yazıcı, Türk Toplum Düşüncesi Bağlamında Kurtuluş Kayalı İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011
14-Duran Denizci, Türkiye’de Polisiye Romanlarda Suçların Nitelikleri ve Suç Araştırma Yöntemleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012

Doktora Tezleri
1.- Mehmet Karakaş, Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura’nın Türkçülük Görüşlerinin Karşılaştırılması, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.
2.- Afgan Veliyev, Azerbaycan’da Yenileşme ve Milliyetçilik Hareketi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004.
3.- Elif Genç, Osmanlı Yenileşmesi ve İlk Kuşak Buhar Makineleri, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
4.- Gökçe Kaçmaz, Küreyerelleşme ve Şehir Tartışmaları: İstanbul Örneği, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
5.- Ali Öztürk, Batı Dünya Egemenliği ve Kriz Tartışmaları, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü 2010.
6.- Ayhan Vergili, Türkiye’de Sağlık Politikası, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
7.- Işılay Göktürk, Kültürel Çalışmalar ve Toplumbilimlerinin Değişimi, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012.
ÇALIŞMA ALANLARI

Tarihte Doğu-Batı Çatışması, Türkiye’nin Toplumsal Yapısı, Garbiyat, Türk Sosyolojisi ve Türk Toplum Düşüncesi, Toplumsal Değişme, Sosyolojide Yöntem Tartışmaları, Modernleşme-Küreselleşme, Sanat-Edebiyat, Siyasal Tarih-Uygulama, Hukuk, Günümüz Sosyoloji Tartışmaları, İletişim, Gündelik Hayat, İstanbul.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)