Ali Özek
akademisyen, yazar1932 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinin Doğanlar köyünde doğdu. Babası Hacı Şakir Özek, anası Nazmiye Hatun'dur. Mucuklar soyuna bağlıdır. Bu kabilenin Ege Bölgesi'ne Çankırı'dan geldiği, oraya da Türkistan'dan geldiği söylenir.

1941 yılında Çaltılar İlkokulu'nu bitirdi. Sonra dini bilgiler edinmek ve hafız olmak üzere Antalya'nın Kayabaşı Köyüne gitti. Orada Ömer Ali Hafız'dan Kur'an öğrendi. 1944 senesinde hafız oldu. Bir müddet Fethiye'de Avukat Kadı Ahmet Kestepli'nin yanında çalıştı. Sonra İzmir'deki Kestanepazarı Kur'an Kursu'na gitti. Burada Hacı Salih Tanrıbuyruğu Hoca'dan Arapça ve dini ilimler tahsil etti. Bu arada Karataş Ortaokulu'nu bitirdi. 1950 senesinde Mısır'a gitti. 1951 senesinde Kahire'deki El-Ezher Üniversitesi'ne girdi. 1955 senesinde Usülüddin Fakültesi'ni bitirdi. 1957'de aynı fakültede Kur'an ve Hadis ilimIeri bölümünde mastır yaptı.

1957 yılında İzmir'e geldi. 1959'a kadar Kestanepazarı Kur'an Kursu'nda öğretmenlik yaptı. Dışarıdan lise imtihanlarını vererek 1960 yılında Burdur Lisesi'ni bitirdi. Askere yedek subay olarak gitti ve 1962 yılında terhis oldu.

1962 yılında İstanbul İmam-Hatip Lisesi'nde öğretmenliğe başladı. Daha sonra 1962-1963 ders yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne Arap Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi oldu. Bu arada İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 1966 yılında Edebiyat Fakültesi Arap-Fars Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nü bitirdi. Aynı fakültede doktora öğrenimine devam etti. 1973'te edebiyat doktoru unvanını almıştır.

Tez konusu: "Zemahşeri ve Arap Lügatçiliğindeki Yeri"dir. 1979'da İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü Müdürlüğü'ne getirildi. 1982 yılına kadar üç buçuk yıl bu görevi sürdürdü. Bilgi, görgü arttırmak ve dil öğrenmek için 1984 yılında İngiltere'ye gitti ve bir yıl kaldı. Daha sonra 12.11.1986'da doçent, 1991'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalında Tefsir ve Belagat dersleri vermekte iken 1998 senesinde emekli oldu. 1994 yılından itibaren Kazakistan'ın Almatı şehrinde, Devlet Dünya Dilleri Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. Bu görevi 2002 yılına kadar devam etti. Arapça, İngilizce ve Rusça dillerini bilmektedir. Evli ve üç çocuk babasıdır.
Fakülte Dışı Faaliyetleri

1- 1970 senesinde 48 arkadaşıyla İslami İlimler Araştırma Vakfı'nı kurdu. 1982 yılından itibaren bu vakfın başkanlığını yürüttü. Ayrıca M.Ü. İlahiyat Fakültesi Vakfı'nın da başkanlığını yaptı.

2- 1967-1971 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde Orta Şark uzmanı olarak çalıştı ve orada İmam Ebü Yusuf'un ünlü eseri "Kitdbul-Harac"ı Türkçe'ye çevirdi. Eserin İktisat Fakültesi tarafından basımı gerçekleştirildi.

3- 1978 yılında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olunca Enstitü Vakfı'na da başkan oldu ve İlahiyat Fakültesi Camii'ni yaptırdı. Fakültede bir kitaplık tesis etti, bir lokanta kurdu, bir mezbaha ve soğuk hava deposu tesis'ini yaptırdı. Ayrıca, M. Ü. İlahiyat Fakültesi Kültür Merkezi'nin plan ve projelerini hazırlattı ve yapımını başlattı.

* Hacı Emin Camii ile Güzelyalı'da Aydın Camii'ni yaptırdı.

* Kıbrıs'ta Abdullah Ustaosmanoğlu ve Sedat Çebi ile birlikte bir Kur'an Kursu ve iki yurt yaptırdı.

* Kazakistan'ın Almatı şehrinde beş camiin yapımını gerçekleştirdi. Bunlardan birisi, Almatı
Merkez Camii olup, 5.000 kişilik büyük bir camidir. Diğerleri, Almatı'nın kazaları Esik, Türgen, Karakemer ve Uzunağaç'tadır. Aynı şehirde, Orta Asya Medeniyet Vakfı adına Almatı Uluslararası Oku Üniversitesi'ni kurdu.
HAKKINDA YAZILANLAR

Ali Özek’in hatıraları yayımlandı

Ali Özek’in hatıraları 'Medreseden Üniversiteye' adıyla yayına hazırlandı.

Dünya Bülteni/ Kültür Servisi

Ali Özek, Osmanlı dönemine yetişememekle birlikte mirasını devralmış, Tek Parti döneminin İslam'ı yaşam noktasındaki baskı ve uygulamalarına şahit olmuş, İslami eğitimle ilgili Türkiye'deki ilk derneklerden biri olan Kestanepazarı Derneği'nin kurucuları arasında yer almış 'kurucu' kişiliklerden biridir.

Bu kurucu kişiliğin hatıraları Medreseden Üniversiteye adıyla yayına hazırlandı. Ramazan Yıldırım'ın otuz saati aşan video söyleşilerden hareketle oluşturduğu hatıralar yakın tarihe ve Müslüman dünyaya ilişkin başlı başına bir şahitlik olarak görülebilir.

1950 yılında vapurla farklı bir güzergâhtan gittiği Mısır'da Krallık dönemi hüküm sürmekte ve ayrıca Osmanlı bakiyesi çok önemli bir kültür ve sosyal çevre bulunmaktadır. Osmanlı şehzadelerinden Şevket Bey, son padişah Vahdettin'in veliahdı Ömer Faruk Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Ders Vekili Zahid Kevserî, Mehmet Akif'in Mısır'daki en yakın dostu ve sırdaşı Tokatlı İhsan Efendi onun tanıdığı isimlerden bazıları. Bu yüzden Akif'in mealinin akıbeti konusundaki tartışmalara da katkısı olacaktır bu hatıraların.

Ezher Üniversitesi müderrislerinden Trabzonlu Şeyh Şemseddin, Konyalı Ali Zeki ve daha birçok kişi Ali Özek'in içinde bulunduğu sosyal çevreyi oluşturmuştur. Türkiye'deki dinî yapılanmanın ve hareketliliğin önemli mimarlarından olan Said Nursî, M. Sami Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku ve Muzaffer Ozak gibi şahsiyetler Ali Özek Hoca'nın yakından tanıdığı önemli kişilerdir. Çalışmanın sadece indeksinde yer alan isimler bile bu şahitliğin değerini anlamak için yeter.

Ali Özek, Mısır'a yerleşen Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi'den Said Nursî'ye mektup getirmiş, tercüme ettiği eserler ve çeşitli fikirleri yüzünden bazı kesimlerin önyargılarına muhatap olmuş Marmara İlahiyat Fakültesi Vakfını kurup İlahiyat Camiini yaptırmış, din eğitimi alanında çeşitli çalışmalarda bulunmuş, Türkiye'de ve İslâm âleminde pek çok tanınmış kişiyle görüşmüş, Yüksek İslâm Enstitüsü'nde müdürlük ve hocalık yapmış, Türkiye'nin ilk İslami araştırma vakfı olan İslâmi Araştırmalar Vakfı'nın (İSAV) kurulmasına önayak olmuş ve Kazakistan'da bir üniversite açmış değerli bir ilim adamı olmasından dolayı hatıraları yakın tarihe dair çok önemli kırılma noktalarını içermektedir.

Ali Özek'in hatırları Hayreddin Karaman, Tayyar Altıkulaç, Süleyman Ateş, İhsan Süreyya Sırma gibi isimlerin hatıraları ile birlikte okunduğunda Türkiye'nin 'yeniden İslâmlaşması' sürecine dair bazı ayrıntılar daha iyi kavranacaktır.
HABER

'Medreseden Üniversiteye Ali Özek'

Ali Özek’in hatıraları 'Medreseden Üniversiteye Ali Özek' adıyla yayınlandı.

Prof. Dr. Ali Özek, Osmanlı dönemine yetişememekle birlikte mirasını devralmış, Tek Parti döneminin dini alandaki baskı ve uygulamalarına şahit olmuş, dini eğitimle ilgili Türkiye'deki ilk derneklerden biri olan Kestanepazarı Derneği'nin kurucuları arasında yer almıştır. 1950 yılında gittiği Mısır'da Krallık dönemi hüküm sürmekte ve ayrıca Osmanlı bakiyesi çok önemli bir kültür ve sosyal çevre bulunmaktadır. Osmanlı şehzadelerinden Şevket Bey, son padişah Vahdettin'in veliahtı Ömer Faruk Efendi, Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi, Ders Vekili Zahid Kevseri, Mehmet Akif'in Mısır'daki en yakın dostu ve sırdaşı Yozgatlı İhsan Efendi, Ezher Üniversitesi müderrislerinden Trabzonlu Şeyh Şemseddin, Konyalı Ali Zeki ve daha birçok şahsiyet Ali Özek Hoca'nın içinde bulunduğu sosyal çevreyi oluşturmuştur. Türkiye'deki dini yapılanmanın ve hareketliliğin önemli mimarlarından olan Said Nursi, M. Sami Efendi, Süleyman Hilmi Tunahan, Mehmet Zahid Kotku ve Muzaffer Ozak gibi şahsiyetler Ali Özek Hoca'nın yakından tanıdığı önemli kişilerdir.
(Tanıtım Bülteninden)

Ramazan Yıldırım
Türkçe
430 s. -- 2. Hamur-- Ciltsiz -- 14 x 23 cm
İstanbul, 2012, 1. Basım
ISBN : 9786054533787www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)