Gıyaseddin Keyhüsrev-I .
Türkiye Selçuklu Devleti Sultanı


Türk Devlet Adamı


asker, siyaset adamı


Birinci Gıyaseddin KeyhüsrevTürkiye Selçuklularından Sultan İkinci Kılıç Arslan’ın oğullarının en küçüğüdür. Doğum tarihi bilinmemektedir. Babası İkinci Kılıç Arslan, yerine en layıkını tesbit etmek için ülkesini 11 oğlu arasında taksim edince, Keyhüsrev’e de Uluborlu ve civarını verdi (1182).

Keyhüsrev, bölgede kendi adına para bastırdı. Hutbeyi babasından sonra ‘melik’ ünvanıyla kendi adına okuttu. Haçlılara karşı başarılı savaşlar yaptı (1190). Babası ile ağabeyi Kutbeddin Melikşah arasındaki anlaşmazlıkta babasını destekledi. Babası tarafından veliaht ilan edildi. Babası ile birlikte hareket edip Konya’yı Kutbeddin Melikşah’tan aldı. Melikşah’ı Aksaray’da kuşattığı sırada babasının ölümü üzerine Türkiye Selçukluları tahtına çıktı(1192). Melikşah’ın da Aksaray’da ani vefatı, diğer ağabeyleri Mesut ve Süleyman Şahları birbirine düşürdü.

İçte rahatlayan Keyhüsrev, Bizans üzerine sefer düzenleyerek Menderes Vadisi’ne kadar bölgeyi ele geçirdi. Fakat bu sırada Rükneddin Süleyman Şah güçlenerek, Konya üzerine yürüdü. Keyhüsrev, kendisinin ve yanındakilerin canlarına dokunulmaması şartı ile tahtı terk edip Trabzon’dan deniz yoluyla İstanbul’a gitti. Bizans İmparatoru Üçüncü Aleksios Angelos’a misafir oldu (1196). Latinlerin İstanbul’u işgali üzerine İznik yakınlarında bir kaleye çekildi (1204). Aynı yıl, ağabeyi Rükneddin Süleyman Şah’ın ölümü ve küçük yaştaki Üçüncü Kılıç Arslan’ın tahta geçirilmesi üzerine Konya tahtına davet edildi. Ordusuyla yaptığı Konya kuşatmasında başarısız olup Ilgın’a çekildi ise de, Konya ve Aksaray halkının davetiyle tahta çıktı(1205). Yeğeni Üçüncü Kılıçarslan ve yakınlarını Gavele Kalesi’nde muhafaza altına aldı. Devlet işlerini düzene koyup birliği sağladı. Eyyubi melikleri, Artuklular, Mengücükler gibi bağlı beylikler, itaatlerini bildirdiler. Büyük oğlu Keykavus’u Malatya’ya, diğer oğlu Keykubad’ı da Tokat’a melik yaptı. Trabzon Rum İmparatoru Aleksios Komnenos’u yenerek kuzey ve doğu ticaretini emniyete aldı. Antalya’yı ele geçirdi (1207). Kilikya üzerine bir sefer yapıp Pertus Kalesini aldı (1209). İznik İmparatorluğunu ele geçiren Theodoros Leskaris’ten tahtı gerçek sahibi Aleksios’a geri vermesini istedi. Olumsuz cevap alınca Alaşehir üzerine yürüdü. Burada yapılan savaşı Selçuklu ordusu kazandı ise de çıkan kargaşada Sultan bir Bizanslı tarafından öldürüldü (1211). Bu haber yayılınca ordu dağıldı. Yerine oğlu Birinci İzzeddin Keykavus sultan oldu. Bizanslılarla sulh yaptı.

Sultan Birinci Gıyaseddin Keyhüsrev, adil, alim bir sultandı. Zamanında Selçuklu Devleti’nin birliğini sağladı. Memleket huzur ve sükuna kavuştu.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)