Karabaş Efendi .
müderris, yazarMeşhur Karabaş Tecvidi kitabının yazarı. Kurrabaşı kelimesinden bozularak ‘Karabaş’ denmiştir. Karabaş Tecvidi kitabının sahibi olarak üç kişi bilinmektedir. Bunlardan birincisi, Kastamonulu Şeyh Şaban Veli silsilesinden Ali Efendi’dir. Hayatı hakkında fazla bilgi olmayan Ali Efendi, 1685 senesinde vefat etmiştir.

İkinci Ahmet Efendi türbesi Eyüp’te Şah Sultan Türbesi’nin Eyüp tarafındaki Defterdar Caddesi üzerinde bulunandır. Eski başbakanlardan Adnan Menderes İstanbul’daki cami ve türbeleri tamir ettirirken bu zatın da türbesini yenileştirmişti.

Üçüncüsü, Abdurrahman Karabaş Efendi’dir. Karagümrük’te Karabaş Mescidi’ni yaptıran Abdurrahman Karabaş 1534 yılında vefat etti. Bu mescidin yanında Öküz Mehmet Paşa Camii vardır. Sultan Birinci Ahmet Han’ın sadrazamlarından olan bu paşa çok kuvvetli olup, cami yapılırken büyük bir taşı taşıyan arabanın öküzü sakatlanınca onun yerine kendisi boyunduruğa girip çektiği için bu lakapla anılmıştır.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)