Hafsa Sultan
Yavuz Sultan Selim'in Hanımı


Kanuni Sultan Süleyman Han’ın Annesi


Kırım Hanı Mengli Giray’ın Kızı1480 yılında Kırım Salacık Han Sarayı’nda doğdu. 15 yaşına kadar Kırım'da yaşadı. 1495 yılında Osmanlı şehzadesi Yavuz Sultan Selim ile evlenerek şehzadenin valilik yaptığı Trabzon’a gitti.

Yavuz Sultan Selim’in padişah olduğu 1512 yılına kadar geçen sürede burada yaşadı. 1494 yılında şehzade Süleyman’ı (Kanuni) doğurdu.

Kırım’daki Kefe Sancak Beyliğine gönderildi. Fakat babası Yavuz Sultan Selim, 1512 yılında padişah olunca Saruhan Sancak Beyi olarak atandı. Bu sırada Hafsa Sultan da oğlu Şehzade Süleyman ile Manisa’ya geldi.

Yavuz Sultan Selim’in 9 yıl süren padişahlığı döneminde Saray-ı Amire denilen Manisa Sarayı’nda yaşadı. Burada bulunduğu sürede cami, medrese, imaret ve sıbyan mektebi yaptırdı.

Hafsa Sultan, bir sonbahar günü hastalandı. Merkez Efendi’nin hazırladığı 41 çeşit bitki ve baharat karışımından meydana gelen macun sayesinde sağlığına kavuştu. Bu macunun halka dağıtılmasını istedi.

Vücut bağışıklığını arttıran macun, zamanla Sultan Camii kubbelerinden halka saçıldı. Bu dağıtma işleminin özellikle Nevruz’a denk gelmesi, geleneksel bir Türk kültür öğesinin yeni bir şekil ve muhtevada yaşamasını sağladı.

Yavuz Sultan Selim’in vefatından sonra İstanbul’a gelen şehzade Süleyman, 30 Eylül 1520 yılında padişah oldu. Annesi Hafsa Sultan'ı da yanına aldı.

Ömrünün son günlerini İstanbul'da geçirdi. 19 Mart 1534 tarihinde 54 yaşında Topkapı Sarayı’nda vefat etti. Yavuz Sultan Selim Camii bahçesindeki türbesine defnedildi.
www.biyografi.net (Binlerce Biyografi)